82 درصد ظرفیت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای بلااستفاده است

زنجان - ایرنا - مدیركل دفتر موسسات كارآموزی آزاد و مشاركت های مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور گفت: طبق برآورد این سازمان در حال حاضر 82 درصد ظرفیت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای بلااستفاده مانده است.

به گزارش ایرنا، امیرسعید مصباح روز سه شنبه در جمع مدیران آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان زنجان افزود: این ظرفیت خالی و مغفول مانده یعنی چیزی حدود 720 میلیون نفر ساعت آموزش كه از آن بهره نمی بریم.
مدیركل دفتر موسسات كارآموزی آزاد و مشاركت های مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور تاكید كرد: حدود 11 هزار و 650 آموزشگاه آزاد فعال در سطح كشور داریم و سرانه كارگاه های فنی و حرفه ای كشور در این بخش حدود 2 كارگاه برای هر آموزشگاه است.
مصباح تصریح كرد: میزان آموزش های انجام شده توسط این آموزشگاه ها در سراسر كشور در سال گذشته حدود 154 میلیون نفرساعت است، كه باید بیش از این آمار آموزش داشتیم.
وی خاطرنشان كرد: باید چالش های مختلف پیش روی بخش خصوصی و دولتی را با تدبیر مدیریت كرده و مرتفع كنیم، لذا نیازمند پیوند آموزشگاه های آزاد با بازار كار هستیم.
مدیركل دفتر موسسات كارآموزی آزاد و مشاركت های مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور تاكید كرد: یعنی برای رفع این مسائل 'تغییرات بزرگ نیازمند تغییرات بزرگ هستند'، از همین رو مامجبور و ناگزیریم به سمت تغییر حركت كنیم و یك بازنگری اساسی بر قواعد مربوطه حاكم بر این بخش داشته باشیم.
مصباح افزود: عملكرد استان زنجان در قیاس با سایر استان ها مطلوب است، به طور مثال تسهیلات تصویب شده برای كل آموزشگاه های كشور 24 میلیارد ریال است، اما زنجان به تنهایی موفق شده از راه های قانونی دیگر 20 میلیارد ریال تسهیلات برای آموزشگاه هایش بگیرد.
مدیركل دفتر موسسات كارآموزی آزاد و مشاركت های مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور ادامه داد: این عملكرد اقدام ارزشمندی برای زنجان به شمار می آید و نشان می دهد می شود با شناخت دقیق ظرفیت ها اقدامات مفید زیادی برای یك مجموعه انجام داد.
به گزارش ایرنا، استان زنجان 152 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای فعال دارد.
3216/6085