ريسك خطر پذيري كرج بالا است

ايرنا - كرج - رئيس پژوهشكده مديريت بحران پژوهشگاه زلزله شناسي كشور گفت: بررسي هاي علمي نشان مي دهد كه ريسك خطر پذيري كلانشهر پرجمعيت كرج در برابر زلزله بالا است.

به گزارش ايرنا، دكتر كامبود اميني حسيني روز سه شنبه در همايش وضعيت ريسك و راهبردهاي مديريت بحران زلزله در كرج افزود: بيشتر مناطق اين كلانشهر روي نوار قرمز زلزله قرار گرفته كه بايد اقدامات ايمني و پيشگيرانه انجام داد.
وي بيان داشت: طبق بررسي ها 20 درصد بافت هاي كرج فرسوده بوده كه لازم است اقدام مناسب براي پيشگيري از خطر به عمل آيد.
اميني حسيني گفت: نيازهاي امدادي و زيرساختي بايد براي محله ها و مناطق مختلف كرج پيش بيني شود تا در زمان بحران احتمالي بتوان گام موثر برداشت.
وي افزود:بخشي از ساخت وسازهاي غير مقاوم كرج روي گسل ها بوده ضمن آنكه تاسيسات خطر ساز نيز در اين محدوده وجود دارد.
وي بيان داشت: برهمين اساس كرج نخستين شهري است كه نقشه ريسك خطر و ايمني براي آن تدوين وآماده شده است.
اميني حسيني با بيان اينكه پارك ها مي توانند به عنوان نقاط ايمن در زمان حادثه احتمالي مورد استفاده قرار گيرند، گفت: بيشتر مدارس كرج ايمني لازم ندارند.
استان البرز حدود 400 كيلومتر گسل دارد كه بخشي از آن مربوط به كلانشهر كرج است.
7410/ 6155