دومین فراخوان جذب هیأت علمی 97 از 15 بهمن آغاز می شود

تهران – ایرنا – رئیس مركز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری گفت: بر اساس برنامه زمان بندی بیستمین فراخوان نیمه متمركز جذب اعضای هیأت علمی پیمانی و طرح سربازی در سال 97، ثبت نام متقاضیان جذب از 15 بهمن آغاز می شود.

حجت الاسلام محمدرضا رضوان طلب عصر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، افزود: فراخوان عمومی در روزهای 15تا 30 بهمن ماه انجام می شود.
وی با اشاره به سایر زمان بندی های فراخوان جذب بهمن ماه، اظهار كرد: اعلام نیاز دانشگاه ها 27 دی ماه به پایان می رسد و بررسی مركز نظارت و ارزیابی آموزش عالی در بازه زمانی 29 دی ماه تا 6 بهمن ماه 97 ادامه دارد. اعلام نظر این مركز به دانشگاه ها در روزهای 7 تا 14 بهمن ماه صورت می گیرد.
به گفته معاون وزیر علوم، بر اساس اعلام مركز جذب اعضای هیأت علمی، فرایند رسیدگی دانشگاه ها به پرونده ها در روزهای 4 اسفند 97 تا 20 خرداد 98 در نظر گرفته شده و فرایند تایید نهایی مركز جذب در روزهای 21 خرداد ماه تا 31 تیرماه سال 98 انجام می شود.

*فرایند جذب اعضای هیأت علمی
رضوان طلب در ادامه با اشاره به فرایند جذب اعضای هیأت علمی به طور كلی، توضیح داد: منظور از جذب اعضای هیأت علمی، هرگونه استخدام عضو هیأت علمی به صورت قراردادی، پیمانی، طرح سربازی، ماموریت و انتقال است.
وی یادآور شد: پس از اعلام فراخوان عمومی جذب اعضای هیأت علمی كه بر اساس فرم ها و شرایط مربوطه انجام می شود، سامانه جامع جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ارسال اطلاعات پرونده داوطلبان به دانشگاه های محل درخواست آنان اقدام می كند و با نظر هیأت اجرایی جذب، افراد واجد شرایط اولیه برای انجام مصاحبه علمی دعوت می شوند.
معاون وزیر علوم در مورد سایر مراحل جذب متقاضیان هیأت علمی، اظهار كرد: پس از انجام مصاحبه علمی و عمومی و انجام تحقیقات محلی، پرونده ها به هیأت اجرایی جذب دانشگاه یا مؤسسه مربوطه، جهت بررسی همه مدارك و جمع بندی صلاحیت ها ارجاع می شود و با رأی اعضای هیأت اجرایی، تشخیص صلاحیتی داوطلب نهایی شده و به اطلاع داوطلب نیز می رسد.
عضو هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، خاطرنشان كرد: در مرحله بعد، دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه پرونده متقاضیانی را كه مورد تایید اولیه هیأت اجرایی جذب قرار گرفته اند از طریق سامانه جامع جذب به دبیرخانه هیأت مركزی جذب ارسال می كند.
این مقام مسئول گفت: هیأت مركزی جذب، تصمیم نهایی را حداكثر در 45 روز به دانشگاه و موسسه اعلام می كند و موسسه موظف است حداكثر طی 10 روز نتیجه را به اطلاع متقاضی برساند.
به گفته رضوان طلب، صدور ابلاغ استخدام پیمانی اعضای هیأت علمی پس از تایید هیأت مركزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی دانشگاه و مؤسسه مربوطه صادرخواهد شد.
عضو هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: اگر بازه زمانی رسیدگی پرونده ها در دانشگاه بیش از 90 روز و تایید نهایی در مركز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیش از 45 روز طول بكشد این دوره خارج از جدول زمانی تلقی شده و از سوی مراجع بالاتر قابل رسیدگی است.
**9492**1584