غرامت بخش زراعت و دام خراسان جنوبي پرداخت شد

بيرجند - ايرنا - مدير گروه خدمات بيمه محصولات بانك كشاورزي خراسان جنوبي گفت: 100 درصد غرامت بخش زراعت، دام و طيور مربوط به خسارات سال زراعي 97-96 در اين استان پرداخت شده است.

به گزارش ايرنا جواد غنچه روز سه شنبه در ديدار با فرماندار درميان افزود: بر اين اساس پرداخت غرامت سال زراعي 97-96 بخش زراعت، دام و طيور استان به ميزان 50 ميليارد ريال و 700 ميليون ريال بوده است.
وي بيان كرد: ساير غرامت هاي باقيمانده مربوط به بخش باغ هاي استان به ميزان حدود 127 ميليارد ريال بوده كه در مسير پرداخت است.
مدير گروه خدمات بيمه محصولات بانك كشاورزي خراسان جنوبي با اشاره به سطح پوشش بيمه محصولات كشاورزي در شهرستان درميان گفت: در حال حاضر 11 درصد دام، هفت درصد محصولات زراعي و 31 درصد محصولات باغي اين شهرستان زيرپوشش بيمه هستند.
وي ادامه داد: سطح زيرپوشش استان در بخش دام 24 درصد، زراعت 15 درصد و باغات 17 درصد است.
غنچه با بيان اينكه بيمه محصولات كشاورزي و دام استان از چهار ماه گذشته آغاز شده است گفت: سال زراعي جاري در بخش باغات، مزارع و طيور استان خسارتي نداشته ايم اما در بخش دام 267 راس دام به غرامت 753 ميليون ريال تلف شده اند.
فرماندار درميان هم در اين ديدار گفت: فعاليت در بخش كشاورزي به علت وابستگي زياد آن به شرايط جوي فعاليتي توام با ريسك و مخاطره بالا است كه توليدكنندگان اين بخش متحمل خسارت هاي زيادي مي شوند.
محمد بشيري زاده افزود: با توجه به خطر عوامل طبيعي و ناپايداري هاي جوي لازم است از سوي جهاد كشاورزي اطلاع رساني هاي لازم درباره بيمه به كشاورزان انجام شود.
7556*3028