گسترش همكاري پارك علم و فناوري دانشگاه تهران و پارك علوم و فناوري هاي نرم

تهران- ايرنا- پارك علم و فناوري دانشگاه تهران و پارك ملي علوم و فناوري هاي نرم و صنايع فرهنگي جهاد دانشگاهي به منظور كمك به ايجاد و توسعه كسب و كارهاي فناور از طريق ارائه خدمات عمومي و تخصصي با ارزش افزوده بالا و افزايش همكاري هاي آموزشي و پژوهشي، تفاهم نامه همكاري امضا كردند.

به گزارش روز سه شنبه گروه علمي ايرنا از پايگاه اطلاع رساني پارك علم و فناوري دانشگاه تهران، از زمينه‌هاي همكاري متقابل در اين تفاهم نامه مي توان به سرمايه گذاري مشترك در پروژه ها و طرح هاي تخصصي در حوزه هاي فناوري نرم و صنايع خلاق و فرهنگي، برگزاري مشترك رويدادها، برگزاري دوره هاي توانمندسازي آموزشي عمومي و تخصصي مورد نياز توسط پارك علم و فناوري دانشگاه تهران و پارك فناوري هاي نرم جهت ترويج فرهنگ مشاركت و كارآفريني اشاره كرد.
مدت اعتبار اين تفاهم نامه از تاريخ امضا به مدت 2 سال خواهد بود كه به توافق هريك از طرفين قابل تمديد خواهد بود.
علمي*م.ش*2017