مطالعات جامع ميزان توان اكولوژيكي در عرصه هاي شيلاتي انجام شود

بندرعباس- ايرنا- مديركل حفاظت محيط زيست هرمزگان گفت: پيشنهاد محيط زيست به ارگان هاي مجوز دهنده و پيشران توليد در عرصه هاي كشاورزي، شيلات و صنعتي اين است كه مطالعات جامع ميزان توان اكولوژيكي را در اين عرصه ها انجام دهند.

حبيب مسيحي تازياني روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: اگر ضابطه هايي محيط زيستي براي هر سايت پرورش ميگو لحاظ شود و حوضچه ها را با سيستم هاي بيولوژيكي كنترل كنند مشكلي ايجاد نمي شود.
وي ادامه داد:همچنين براي كاهش بار آلودگي ها در دريا نيز اگر فيلترهاي بيولوژيكي در استخرها ايجاد شود نزديك به 70درصد بار آلودگي ها كاهش پيدا مي كند.
مديركل حفاظت محيط زيست هرمزگان در خصوص شناسايي50 هزار هكتار زمين مستعد پرورش ميگو در سواحل هرمزگان و واگذاري آن به پرورش دهندگان گفت: نزديك به 37 درصد ازآنها در مناطق حفاظت شده محيط زيست قرار دارند.
مسيحي تازياني گفت: براساس مطالعات صورت گرفته توسط شيلات هرمزگان زمين هاي مورد بحث در شرق شهر بندرعباس به علت نوع بافت خاك و شيب بسيار ملايم به عنوان يكي از مناطق مستعد پرورش ميگو شناسايي و تاييد شده اند.
وي در اين رابطه افزود: براي بارگذاري هاي سنگين در اين منطقه ها پيشنهاد محيط زيست اين است كه توان اكولوژيكي اكوسيستم هاي دريايي مطالعه شود.
اين مسوول عنوان كرد: اگر بر روي همين سايت ها ضوابط سختگيرانه زيست محيطي اعمال شود در واقع بخش عمده اي از آلودگي هاي پساب به دريا نفوذ نمي كند و بطورتقريبي بار آلودگي كنترل شده اي را مي توان در خود دريا پايش كرد.
به گفته مديركل محيط زيست هرمزگان، سابقه احداث نخستين طرحي كه در سايت پرورش ميگوي شور اول( در شرق شهر بندرعباس) انجام شده به دهه 80 برمي گردد و از نظر محيط زيست فاصله و استقرار آن تا بخش مسكوني شهر رعايت شده است.
مسيحي يادآور شد: مطالعات زيست محيطي زمين هاي مورد بحث از شور اول تا سواحل ميناب دهه هشتاد هجري خورشيدي انجام و منجر به صدور مجوز از سوي سازمان حفاظت محيط زيست شده كه عمليات اجرايي برخي زيرساخت هاي آنها از سوي دولت به ابتداي دهه هشتاد برمي گردد.
وي همچنين از منطقه شرق بندرعباس از رودخانه شور اول تا رودخانه جو محله در شرق روستاي كرگان ميناب به عنوان يكي از كانونهاي شناسايي شده ريزگردها در هرمزگان نام برد.
مديركل محيط زيست هرمزگان افزود: افزايش فعاليت هاي توسعه اي با محوريت شيلات در اين مناطق باعث كاهش توليد ريزگردها و آثار سوء آن خواهد شد.
مسيحي گفت: اولويت اول محيط زيست اين استان در پهنه هاي ساحلي و تالابي، گردشگري است و توسعه فعاليت هاي شيلاتي در اولويت بعد قرار دارد اما از آنجايي كه اكثر توانمندي هاي پرورش ميگو در حاشيه تالاب هاي ساحلي و جنگلهاي مانگرو قرار گرفته اعمال تمهيدات لازم جهت كاهش اثرات سوء به صورت سختگيرانه توسط محيط زيست اعمال مي شود.
وي ابراز داشت: همه سايت هاي استعلام شده غير از مواردي كه با ضوابط استقرار محيط زيست همخواني نداشته اند در سالهاي اخير از اداره كل حفاظت محيط زيست مجوزهار لازم را گرفته اند و از سرمايه گذاران جديد نيز تعهد محضري مبني بر رعايت الزام هاي زيست محيطي گرفته شده است..
مديركل محيط زيست هرمزگان در پايان ابراز داشت: كساني كه دغدغه هاي محيط زيست دارند ما را به سمت رصد و نظارت بيشتر بر روي طرح هاي توسعه اي سوق مي دهند.
9887 /6048