اجراي مصوبه برچيده شدن بخاريهاي نفتي از مدارس فاروج آغاز شد

بجنورد- ايرنا- مدير آموزش و پرورش فاروج گفت: 67 بخاري با سيستم گرمايشي جديد به شهرستان اختصاص يافته است كه كار نصب و راه اندازي آن از روز گذشته (دوشنبه ) آغاز شده است.

مجيد معتمدي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: سيستم گرمايشي 30 مدرسه در شهرستان با استفاده از بخاري هاي نفتي است كه با احتساب دفتر و نمازخانه مدارس نياز به 83 بخاري جديد است.
وي گفت: ظرف دو هفته گازكشي مدارس فاقد انشعاب گاز بايد انجام تا امكان نصب بخاري هاي جديد ميسر شود.
مديركل تجهيز و نوسازي خراسان شمالي هم در اين خصوص گفت: سيستم گرمايشي 60 كلاس درس در 30 مدرسه شهرستان فاروج با استفاده از بخاري هاي نفتي است.
امين فلاح افزود: 95 درصد مدارس سطح استان گازكشي شده است و در 62 درصد مدارس از سيتم هاي استاندارد گرمايشي استفاده مي شود؛ سيستم گرمايشي يكهزار و 200 كلاس درس در 350 مدرسه استان هم بخاري نفتي است.
در خراسان شمالي هفت هزار كلاس درس داير است كه 62 درصد يعني چهار هزار و 500 كلاس از سيستم حرارت مركزي استاندارد بهره مند شده اند و در يكهزار و 200 كلاس درس از بخاري گازي و در يكهزار و 200 كلاس ديگر هم از بخاري نفتي استفاده مي شود.
براساس طرحي كه در شوراي اداري شهرستان فاروج مصوب شد ظرف يك ماه آينده بخاري هاي نفتي بايد از مدارس سطح استان برچيده شود.
7187/ 6042