مركز بازي هاي انديشه خلاق آذربايجان شرقي راه اندازي شد

مراغه - ايرنا - مدير آموزش و پرورش مراغه از راه اندازي نخستين مركز بازي هاي فكري حركتي انديشه خلاق دانش آموزان آذربايجان شرقي در اين شهرستان خبرداد.

به گزارش ايرنا، جليل اسلامي روز سه شنبه در مراسم افتتاح اين مركز افزود: اين مركز در راستاي ترويج بازي هاي علمي توام با خلاقيت، تفكر و انديشه ويژه دانش آموزان در پژوهشسراي دانشآاموزي اين شهرستان راه اندازي شده است.
وي ادامه داد: در اين مركز، بازي هايي با رويكرد مهارت ورزي، هماهنگي حركات جسمي و بنيادي، خلاقانه و علمي براي دانش آموزان پيش دبستاني و ابتدايي ارايه مي شود.
اسلامي اضافه كرد: در اين مركز بيش از 100 نوع بازي فكري و خلاقانه از سوي موسسه خلاقيت و استعداديابي براي دانش آموزان در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اينكه در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، آموزش منحصر به حافظه محوري كتب درسي نيست گفت: مدارس اكنون محل شكوفايي انديشه و تفكر و زمينه ساز بروز و ظهور استعدادهاي نسل آينده است.
اسلامي افزود: از اين رو ايجاد مراكز فرهنگي، علمي و تفريحي با رويكرد علم آموزي از رويكردهاي آموزش و پرورش بوده و در اين مركز تجلي يافته است.
وي ادامه داد: در راستاي توسعه علمي و فرهنگي در عرصه تعليم و تربيت شهرستان، با مشاركت خيران مكان يابي براي ايجاد موزه علم و فناوري نيز در حال انجام است.
وي اضافه كرد: موفقيت هاي فرهنگي و ورزشي تيم هاي دانش آموزي اين شهرستان در يك سال اخير از جمله حضور در مسابقات تيرو كمان، سپك تاكرا، ورزش هاي باستاني و ليوان چيني به نمايندگي از استان نشانگر توجه همزمان به تعليم و تربيت است.
بيش از 46 هزار دانش آموز و سه هزار كادر فرهنگي در 550 مدرسه دولتي و غير دولتي مراغه در حال تحصيل و تدريس هستند.
شهرستان مراغه با حدود 263 هزار نفر جمعيت در 127 كيلومتري تبريز، مركز آذربايجان شرقي واقع است.
3077/7487