گسترش فعاليت هاي  موسسه رازي ضروري  است

كرج - ايرنا - معاون تشخيص و درمان سازمان دامپزشكي كشور گفت: امروز تحريم ها، اهميت فعاليت گسترده موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي را بيش از هر زماني ضروري ساخته است.

به گزارش ايرنا،قاسم رضائيان زاده روز سه شنبه در آئين سالگرد نود و چهارمين سال تاسيس موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در كرج افزود: اين اهميت و نياز در حوزه هاي مختلف واكسن، سرم، آنتي ژن ديده مي شود.
وي با بيان اينكه رويكرد بخش اجرا به اين موسسه براي توليد در داخل كشور است، اظهار داشت: جايگاه موسسه تحقيقات در دوره هاي مختلف ديده شده كه آخرين آن در زمان شيوع تب برفكي در دام هاي سبك كشور بوده است.
وي اضافه كرد: موسسه رازي در شرايطي موفق به توليد و تامين واكسن تب برفكي شد كه منطقه عشايري غرب كشور در كانون اين بيماري قرار گرفته بود.
وي بيان داشت: چنين مركزي با قدمت 94 ساله به عنوان پشتوانه استراتژيك و اساسي براي نظام جمهوري اسلامي از حيث امنيت و سلامت مهم است.
معاون سازمان دامپزشكي ادامه داد: همچنين توليدات اين موسسه در منطقه و دنيا يك برند محسوب شده و شركت هاي خارجي خواستار انعقاد تفاهم نامه همكاري با آن هستند.
رضائيان زاده افزود: دنيا هر روز با يك تكنيك و عملكرد جديد با اهداف اقتصادي و كاهش عوامل بيماري زا حركت مي كند و ما هم در اين مسير ناگزير به حركت هستيم.
وي تاكيد كرد: فعاليت موسسه رازي در ايران مي تواند چشم انداز روشني براي آينده صنعت دام و طيور كشور داشته باشد.
معاون سازمان دامپزشكي كشور افزود: محققان اين موسسه با نيازهاي روز دامپزشكي كشور آشنا هستند و در منطقه خاورميانه و دنيا حرف براي گفتن دارند.
رضائيان زاده افزود: اميدواريم اين موسسه با توجه به موج هاي آرام و تندي كه در بخش خصوصي در توليد واكسن اتفاق افتاده بتواند به عنوان يك پيشرو براي سياست گذاري توليد واكسن حركت كند.
موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي سال 1303 در منطقه حصارك كرج تاسيس شد .
6156/ 6155