افزايش سهم پذيرش دانشجو معلم در كردستان پيگيري مي شود

سنندج - ايرنا - استاندار كردستان به پايين بودن سهميه استان از لحاظ پذيرش دانشجو معلم اشاره كرد و گفت: افزايش سهم استاني پذيرش دانشجو معلم در سال آينده با جديت پيگيري مي شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا، بهمن مرادنيا روز سه شنبه در جلسه هيات امناي دانشگاه فرهنگيان كردستان اظهار داشت: آموزش و پرورش هم بايد نسبت به تقاضاي افزايش سهميه پذيرش دانشجو معلم در سال 98 از طريق وزارتخانه متبوع خود پيگيري كند.
وي اضافه كرد: با توجه به ظرفيت بالاي دانشگاه فرهنگيان كردستان از لحاظ فضاي فيزيكي، امكانات و نيازهاي نيروي انساني آموزش و پرورش، بحث افزايش سهم پذيرش دانشجو معلم ضروري است.
استاندار كردستان در ادامه با اشاره به كمبود فضاي آموزشي و قدمت پرديس بنت الهدي صدر (دختران) و پيشنهاد دانشگاه فرهنگيان مبني بر جابجايي اين پرديس با دانشگاه آزاد اسلامي واحد بعثت سنندج افزود: دانشگاه آزاد اسلامي به شرط واگذاري يا فروش ساختمان پرديس بنت الهدي صدر به آن دانشگاه، فعلا با اين جابجايي بطور موقت موافقت كند.
مرادنيا در بخش ديگري از سخنان خود، وضعيت شهرداري هاي استان را از لحاظ مالي نامطلوب دانست و يادآور شد: البته اين وضعيت دامنگير بسياري از شهرداري هاي كشور است.
وي با بيان اينكه بخشي از وقت ما درگير رفع مشكلات شهرداري ها در راستاي تامين اعتبار براي پرداخت حقوق پرسنل شان شده است، تاكيد كرد: به دليل ساخت و ساز كم و فراواني نيروي انساني در شهرداري ها، اين مشكل هميشه وجود دارد.
رئيس دانشگاه فرهنگيان كردستان نيز با بيان اينكه امسال يكصدمين سالگرد تاسيس تربيت معلم در كشور است، اظهار داشت: با توجه به اهميت اين دانشگاه، تدوين تاريخ مستند و شفاهي تربيت معلم كردستان زمينه سازي و آماده رونمايي است.
يحيي معروفي به مشكلات اين دانشگاه در استان اشاره كرد و افزود: در پرديس دختران(بنت الهدي صدر) بشدت با كمبود فضا مواجه ايم و ساختمان بدليل قدمت زياد با استانداردها مطابقت ندارد.
وي پيشنهاد داد با توجه به كاهش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرك بعثت سنندج و وجود فضاهاي بدون استفاده در آن، دانشگاه آزاد نسبت به جابجايي اين ساختمان با پرديس بنت الهدي صدر همكاري كند.
رئيس دانشگاه فرهنگيان كردستان به پايين بودن ميزان پذيرش دانشجو معلم در سال گذشته نيز اشاره كرد و گفت: سهم كردستان از پذيرش دانشجو معلم در سال 96 حدود 360 نفر بود كه نتوانست نيازهاي آموزش و پرورش را برآورده كند.
معروفي يادآور شد: تا پنج سال آينده هفت هزار نفر از نيروهاي آموزش و پرورش كردستان بازنشسته مي شوند بنابراين پيشنهاد ما براي سهميه استاني پذيرش دانشجو معلم در سال آينده يك هزار و 400 نفر است كه اميدواريم محقق شود.
مديركل آموزش و پرورش كردستان نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه در صورت جذب 2 هزار آموزشيار نهضت سوادآموزي و مربي پيش دبستاني، حدود 5 هزار نيرو در آموزش و پرورش كم داريم، تاكيد كرد: تا پنج سال آينده بايد هر سال 800 تا يك هزار نفر دانشجو معلم پذيرش شوند تا در پنج سال آينده با مشكل مواجه نشويم.
رشيد قرباني اظهار داشت: سال گذشته در مجموع سهم استان از پذيرش دانشجو معلم 450 نفر بود كه وزارتخانه متعهد شد اين سهميه را براي سال آينده افزايش يابد.
به گزارش ايرنا، دانشگاه فرهنگيان كردستان داراي 2 پرديس خواهران و برادران است. پرديس شهيد مدرس (پسران) با 20 هزار مترمربع مساحت، داراي 742 دانشجو، 17 هيات علمي موظف، 13 مدير آموزشي در پنج رشته تحصيلي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته است.
پرديس شهيد بنت الهدي صدر (دختران) نيز با 12 هزار و 500 مترمربع مساحت، هفت عضو هيات علمي، 2 مامور آموزشي، 378 دانشجو معلم در 2 رشته تحصيلي دارد.
دانشگاه فرهنگيان داراي سابقه تاريخي بيش از 100سال است اما با اين عنوان از سال 90شروع به فعاليت كرده و ماموريت تربيت، تامين و بهسازي نيروي انساني در آموزش و پرورش به اين دانشگاه واگذار شده است.
7355/9102