12 تفاهم نامه بين المللي دانشگاه خليج فارس اجرايي شد

بوشهر- ايرنا- رئيس دانشگاه خليج فارس گفت: 12 تفاهم نامه بين المللي اين دانشگاه با مراكز علمي و پژوهشي دنيا اجرايي شد.

عبدالمجيد مصلح روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: تفاهم نامه هاي اجرايي شده در قالب همكاري هاي مشترك با كشورهايي همچون هند، اتريش، ايتاليا، گرجستان، كانادا، آمريكا و آلمان اجرايي شده كه دانشگاه خليج فارس در چند سال اخير با رايزني ارتباط موثري با آنها برقرار كرده است.
وي بيان كرد: سال گذشته دانشگاه خليج فارس در مجموع 16 تفاهم نامه بين المللي با كشورهاي مختلف دنيا منعقد كرد كه اجرايي شدن 75 درصد آنها نويد بخش آينده اي روشن فراروي دانشگاه خليج فارس است.
مصلح ادامه داد: اين تفاهم نامه ها در بخش هاي مختلفي شامل برگزاري دوره هاي ادبيات و ايران شناسي، تبادل دانشجو، تبادل استاد در زمينه انجام پايان نامه ها اجرايي شده است.
رئيس دانشگاه خليج فارس گفت: اين دانشگاه اكنون 60 دانشجوي خارجي از كشورهايي همچون عراق، افغانستان و گرجستان دارد كه برنامه هاي كوتاه مدت آموزشي را براي آنها ارائه مي كند.
وي افزود: اين دانشجويان بيشتر در رشته هاي ايران شناسي و ادبيات فارسي از ظرفيت هاي آموزشي دانشگاه خليج فارس برخوردار مي شوند.
رئيس دانشگاه خليج فارس ادامه داد: اين دانشگاه با دانشگاه مونتان لئوبن اتريش نيز در قالب برنامه هاي آموزشي كوتاه مدت، تبادل دانشجو همكاري بسيار گسترده اي را آغاز كرده است.
مصلح بيان كرد: سال گذشته نخستين تور علمي صنعتي دانشگاه خليج فارس براي دانشجويان و استادان دانشگاه ياد شده برگزار و بطور متقابل دانشجويان و استاداني از دانشگاه خليج فارس در تور علمي صنعتي دانشگاه مونتان لئوبن اتريش شركت كردند.
وي اظهار داشت: دانشكده كسب و كار دانشگاه خليج فارس نيز تصويب شده و اكنون فرايند اجرايي شدن آن در دست اجراست.
مصلح در ارتباط با دانشكده كشاورزي دانشگاه خليج فارس گفت: اين دانشكده در زمينه گياهان دارويي رشد بسيار خوبي داشته و اكنون بخوبي مي تواند پاسخگوي نياز بازار باشد.
وي افزود: اين دانشكده اكنون بطور خاص روي خرما به عنوان محصول توليدي حوزه كشاورزي استان بوشهر كارهايي را آغاز كرده است.
6043/7212