كانون پرورش فكري به حمايت بيشتر نياز دارد

بوشهر- ايرنا- مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان بوشهر گفت: اين كانون ها براي آموزش و تربيت نياز به حمايت بيشتري دارند.

به گزارش ايرنا، زهره عالي نسب روز سه شنبه در نشست با فرماندار دير افزود: نظام بسته كنوني پاسخگوي آموزش و تربيت نيست و بايد توجه متوليان بويژه آموزش و پرورش به كانون هاي پرورش فكري بيشتر شود.
وي اضافه كرد: كانون هاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان تمرين الفباي زندگي و نوعي هنر است كه فرصت بروز اين خلاقيت ها در كانون ها صورت مي گيرد.
مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان بوشهر افزود: آينده درخشان كودكان و نوجوانان در گرو تربيت و آموزش بويژه از طريق كارهاي هنري است.
وي گفت: آنچه اميدآفرين است، شادي براي كودكان است و هم اكنون نياز به شادي بيشتر احساس مي شود.
فرماندار دير گفت: سلامت و آموزش دو مقوله مهم براي هر جامعه اي محسوب مي شود.
كريم علي حسني افزود: نگاه تعاملي و تكميلي در كنار هم منجر به پيشرفت در هر كاري مي شود و هميشه در نشست ها اين موضوع را مورد تاكيد قرارداده ام.
وي اظهارداشت: كودكان و نوجوانان به آموزش در كانون ها نياز دارند و با ايده هاي نو در كلاس هاي آموزشي و هنري جذابيت ايجاد مي شود.
6043/7207