گازرساني به 50 روستاي سقز در دست اجرا است

سنندج - ايرنا - رئيس شركت گاز سقز به تلاش براي گازرساني به تعداد زيادي از روستاهاي اين شهرستان اشاره كرد و گفت: به زودي مشعل گاز در 50 روستا روشن خواهد شد.

كمال رضايي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: گازرساني به اين 50 روستا در قالب 5 مجتمع روستايي خورخوره، مولان آباد، قره گويز، حسن سالاران و سوته در دست انجام است.
وي با اشاره به اينكه تاكنون 185 روستاي شهرستان سقز از نعمت گاز بهره مند شده اند، افزود: گازرساني به 21 روستاي كم برخوردار بخش سرشيو، 14 روستاي بخش امام و 15 روستاي بخش مركزي و زيويه نيز در دست اجرا و در حال اتمام است.
رضايي با اينكه تعدادي از روستاها نيز قبلا گازرساني شده اند، تاكيد كرد: پيمانكار مجتمع هاي حسن سالاران با 14 روستا و مولان آباد با 5 روستا مشخص و در مراحل انجام امور اداري و تجهيز كارگاه هستند.
به گزارش ايرنا، سقز يكي از مناطق سردسير كردستان، دومين شهرستان بزرگ استان با بيش از 168 هزار نفر جمعيت در 191 كيلومتري شمال سنندج واقع شده است.
7345/9102