برق‌رساني به 170 روستا در دهه فجر به بهره برداري مي رسد

تهران- ايرنا- مجري طرح برق‌رساني روستايي كشور گفت: هم‌زمان با چهل سالگي انقلاب اسلامي ودر دهه فجر امسال ( 22- 12بهمن)، طرح برقرساني به 170 روستا در سطح كشور به بهره برداري مي رسد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو، «علي چهل اميراني» اضافه كرد: طرح برق رساني به 170 روستا با اعتباري بيش از 441 ميليارد و 371 ميليون ريال اجرا شده كه به دنبال بهره برداري از اين طرح ها، 2 هزار و 798 خانوار از نعمت برق برخوردار خواهند شد.
وي افزود: براي برق‌رساني به اين روستاها 350 كيلومتر شبكه فشار متوسط و 106 كيلومتر شبكه فشار ضعيف احداث شده است.
چهل اميراني خاطرنشان كرد: اجراي اين طرح، 222 ترانسفورماتور با ظرفيت 8875 نيز در شبكه نصب شده است.
مجري طرح برق‌رساني روستايي كشور گفت: امسال تا دهه فجر مجموع روستاهاي برق‌دار شده كشور به 57 هزار و 200 روستا خواهد رسيد.
تكميل برق‌رساني به 170 روستاي كشور موجب مي شود تا تعداد خانوارهاي روستايي برق‌دار به حدود چهار و نيم ميليون خانوار افزايش پيدا كند.
وزارت نيرو، برق‌رساني به روستاهاي بالاي 10 خانوار را در برنامه خود دارد؛ همچنين چنانچه روستايي به دليل افزايش جمعيت، تعداد خانوار آن بيشتر شده باشد، در برنامه برق‌رساني به روستاها قرار خواهد گرفت.
اقتصام**9189**1559