1300 حلقه لاستيك بين تاكسي هاي بجنورد توزيع شد

بجنورد- ايرنا- سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري بجنورد گفت: هزار و 300 حلقه لاستيك براي تامين نياز رانندگان ناوگان تاكسيراني اين شهر توزيع شد.

حميدرضا شافعي روز دوشنبه به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: توزيع اين تعداد لاستيك به صورت تعاوني و با قيمت كارخانه صورت گرفته است.
وي افزود: از اين تعداد 50 حلقه مربوط به شبكه حمل و نقل بار بود كه بين خودروهاي باري بجنورد توزيع شد.
شافعي سهميه تعيين شده براي رانندگان اين شهر را 2 هزار و 500 حلقه اعلام كرد و گفت: با توجه به اطلاع رساني و فراخوان انجام گرفته فقط يكهزار و 300 مراجعه كننده داشتيم.
وي يادآور شد: همچنين 100 حلقه لاستيك براي تامين نياز ناوگان اتوبوسي شهر درخواست شده كه اعتبار مورد نياز آن جذب شده و قرار است تا پايان اين هفته توزيع شود.
سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري بجنورد گفت: با اين وجود باز هم در حوزه اتوبوس كمبود داريم به طوري كه حداقل 60 حلقه لاستيك ديگر مورد نياز است.
به گزارش ايرنا 2300 تاكسي تلفني، 800 تاكسي عمومي و 71 دستگاه اتوبوس در سطح شهر بجنورد فعاليت دارند.
ط/5132