قاچاق سوخت در كرمان كاهش يافت

كرمان - ايرنا- استاندار كرمان گفت: با توجه به گزارش هاي دريافت شده، از ابتداي آبان ماه و پس از اجراي طرح جلوگيري از قاچاق سوخت روزانه 430 هزار ليتر بنزين كاهش مصرف داشته ايم و اين آمارها نشان مي دهد به همين ميزان قاچاق آن كاهش يافته است.

به گزارش ايرنا، محمدجواد فدائي روز يكشنبه در كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان كرمان افزود: مصرف نفت گاز در آذرماه نيز 7.8 درصد كاهش داشته است، كه نشان مي دهد به همين ميزان از خروج اين فراورده از استان جلوگيري شده است.
وي بر بررسي نحوه حفاظت از خطوط لوله و مخابرات نيز تاكيد كرد و ادامه داد: بر اساس مصوبه كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان كرمان، واردات محصولات كشاورزي در زماني كه توليد زياد اين محصولات در استان انجام شده، ممانعت شود.
استاندار كرمان گفت: همچنين در نشست كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان كرمان مقرر شد از محل اعتبارات اين كميسيون، اعتباري براي تكميل و تجهيز آزمايشگاه اداره كل استاندارد اختصاص يابد.
فدائي اظهارداشت: در اين نشست مقرر شد تا پايان سال جاري از خروج دام سبك و سنگين از استان جلوگيري شود و جا به جايي دام بدون مجوز دامپزشكي در بين شهرستان هاي استان نيز قاچاق محسوب مي شود و در اين بند شامل جا به جايي دام عشاير مي شود اما شامل شتر نمي شود.
وي در ادامه بر انجام مصوبات نشست ها تاكيد كرد و گفت: تمامي مصوبات بايد بر اساس كار كارشناسي انجام شده و در نهايت اجرائي شوند و در ادامه با مديراني كه اقدام لازم براي اجراي مصوبات را انجام ندهند، برخورد شود.
استاندار كرمان خاطرنشان كرد: اصل تصميمات براي حل مشكلات مردم، جامعه و بخش توليد است و در اين راستا بايد نظرات مديران درباره اصول، يكي شده و در ادامه تصويب و اجرائي شوند.
فدائي با اشاره به اينكه چون در كارها جدي نيستيم بخشي از مشكلات مردم حل نشده باقي مي ماند، گفت: در نشست هاي آتي فرمانداران شهرستان هاي مربوطه نيز بايد درباره عدم اجراي مصوبات كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان گزارش دهند.
دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان كرمان نيز با تاكيد بر اينكه در رابطه با سوخت بهترين و زيباترين كار در استان كرمان انجام شده است، گفت: ريگان در يك ماه 126 هزار ليتر سوخت مصرف مي كرد كه با اقدامات كنترلي انجام شده، اين ميزان به به 56 هزار ليتر رسيد.
ابراهيم شهرياري افزود: در رابطه با دام نيز با كنترل هاي انجام شده از ورود بيماري هاي دامي به استان جلوگيري شد و در حال حاضر با خروج دام از استان روبرو هستيم.
وي تاكيد كرد: در رابطه با كالاهاي سلامت محور در استان كرمان به خوبي كار شده است و به ويژه در يكي از شهرك هاي كرمان با 450 واحد آرايشي و بهداشتي غيرمجاز كه اغلب لوازم آرايشي خارجي و مضر براي سلامت جامعه عرضه مي كرده اند، برخورد شده است.
شهرياري خاطرنشان كرد: كشفيات پليس استان كرمان در سال جاري چندين برابر سال هاي گذشته بوده است و با تداوم اين اقدامات، استان كرمان رتبه برتر كشوري در رابطه با مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به خود اختصاص خواهد داد.
7440/ 5054