350 كمان توليد داخل در اختيار هيات هاي استاني قرار مي گيرد

تهران- ايرنا- رئيس فدراسيون تيرو كمان گفت: 350 كمان توليد داخل در سه نوبت در اختيار هيات هاي تيرو كمان كشور قرار خواهد گرفت.

غلامرضا شعباني بهار روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: 350 كمان توليد داخل از شركتي از مشهد خريداري شده و در سه مرحله در اختيار هيات هاي استاني قرار مي گيرد.
وي با بيان اينكه تا كنون 20 استان كمان هاي خود را دريافت كرده اند گفت: در پايان اين مرحله استان ها و شهرستان هاي مستعد از وجود كمان هاي ايراني برخوردار خواهند شد.
رئيس فدراسيون تيرو كمان اضافه كرد: در مرحله دوم خريد فوم(سيبل) در دستور كار اين فدراسيون است كه براي هر استان 10فوم تهيه و براي آنها ارسال خواهد شد.
شعباني بهار ادامه داد: در موضوع خريد كمان خارجي به دليل اينكه ارز كافي در اختيار نداريم با توجه به نياز فدراسيون خريد مي كنيم.
به گفته وي خريد قيمت هر عدد كمان داخلي و فوم به ترتيب 600 و 320هزار تومان خواهد بود.

* سرپرست جديد تيروكمان استان تهران مشخص شد
رئيس فدراسيون تيروكمان اضافه كرد: با توجه به اينكه مسئوليت چهار ساله رئيس هيات تيروكمان استان تهران به اتمام رسيده از 2 روز پيش طبسي تا برگزاري مجمع انتخاباتي سرپرست جديد هيات تيروكمان استان تهران شد.
شعباني بهار با اشاره به اينكه پتانسيل و ظرفيت ورزش تهران در كشور ويژه است گفت: انتظار ما از تهران فراتر از ساير استان ها بوده چرا كه مي بايست جمعيت ورزشكاران سازمان يافته، ظرفيت تاسيساتي و فضاي ورزشي بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
وي با بيان اينكه مي بايست با انتخاب فردي توانمند به ورزش تهران كمك كرد خاطر نشان كرد: تهران به اندازه 10استان ظرفيت دارد و در مجمع انتخاباتي پيش رو اميدواريم فردي توانمند انتخاب شود.
تهرام/7247/9118