سرمایه گذاری در زیست فناوری برگشت پذیر است

تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: اولین قدم مهم برای پیشرفت حوزه زیست فناوری افزایش سرمایه گذاری نهاد های دولتی و خصوصی است؛ زیرا قطعا پاسخ و بازگشت سرمایه را به همراه دارد.

حمید ابریشمی مقدم روز یكشنبه در گفت و گو با گروه دانشگاه ایرنا اظهار داشت: تعریف پروژه های بزرگ با همكاری تعدادی از دانشگاه های كشور به صورت مشترك در زمینه زیست فناوری باعث اشتغال زایی و كمك به ابعاد سلامتی و درمانی می شود.
وی ادامه داد: همچنین باید برای مشاركت دانشگاه ها در پروژه های عملی به منظور حل مشكلات كشور در این حوزه برنامه ریزی هدفمند انجام شود. افزایش فعالیت های مشترك در سطح بین المللی حائز اهمیت است؛ زیرا رسیدن به اهداف بلند بدون این تعاملات امكان پذیر نیست.
عضو هیات علمی خواجه نصیر عنوان كرد: زیست فناوری، یكی از پیشرفته ترین فناوری ها با ویژگی های متمایز است كه قابلیت جایگزینی دارد و كمترین انرژی را مصرف می كند.
ابریشمی مقدم با اشاره به شاخصه های بیشتر این حوزه، افزود: زیست فناوری دارای بیشترین فشردگی و پیچیدگی است و پیش بینی می شود در آینده جایگزین بسیاری از فناوری های موجود در اختیار بشر باشد.

** برخی اقدامات دانشگاه در حوزه زیست فناوری
عضو هیات علمی دانشكده مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر طوسی تصریح كرد: دانشگاه خواجه نصیر از 40 سال پیش در حوزه زیست فناوری و ساخت وسایل پزشكی فعال بوده است.
وی ادامه داد: با ایجاد رشته مهندسی پزشكی در دانشكده برق كارهای آموزشی و پژوهشی به طور رسمی در دانشگاه آغاز شده و گروه های مختلف دیگر دانشگاه نیز در این زمینه مشاركت می كنند.
ابریشمی مقدم تصریح كرد: تیم های تحقیقاتی دانشگاه مقام های جهانی دارند و ارائه دهنده بسیاری از خدمات در سطح بین المللی هستند.
وی در خصوص اقدامات انجام شده گفت: در دانشكده مكانیك مدل سازی سامانه های زیستی در رابطه با سرطان انجام شده است.
عضو هیات علمی خواجه نصیر افزود: گروه مهندسی پزشكی دانشكده برق اولین تولید كننده دستگاه الكترو كاردیو گرافی بیسیم در كشور، طراحی اطلس مغزی تشدید مغناطیسی سر نوزادان در سطح بین المللی و ارائه دهنده اولین اطلس دو شیوه ای مغزی سر نوزادان است.
ابریشمی مقدم اظهار كرد: ایجاد اولین دستگاه ثبت دو شیوه ای الكتروانسفالوگرافی، اسپكتروسكوپی مادون قرمز (دستگاه تركیبی نوار مغزی و طیف نگاری مادون قرمز نزدیك) نیز از دیگر اقدامات حائز اهمیت دانشگاه در حوزه زیست فناوری است.
وی توضیح داد: اقدامات و ساخت دستگاه های زیست فناوری باعث بهبود در روند تشخیص و درمان بیماری ها شده و زمینه اشتغال را فراهم می كند؛ بنابراین توجه به این حوزه نیاز كشور است.
9465**1584