راننده اتوبوس دانشجویان علوم تحقیقات سكته نكرده بود

تهران- ایرنا- مدیركل پزشكی قانونی استان تهران گفت: با توجه به گزارش آسیب شناسی در خصوص راننده اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، مشخص شد این فرد سكته قلبی نكرده است.

به گزارش روز یكشنبه ایرنا از اداره كل پزشكی قانونی استان تهران، مسعود قادی پاشا افزود: این حادثه ساعت 12 و 21 دقیقه چهارم دی ماه در معابر داخلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی اتفاق افتاد و سقوط اتوبوس در دانشگاه منجر به فوت 10 نفر و مجروح شدن 25 نفر از دانشجویان شد.
اجتمام *2181*1834