سيلاب و توفان 136ميلياردريال خسارت به شهرستان انديكا واردكرد

اهواز - ايرنا - سرپرست فرمانداري انديكا گفت: سيلاب و توفان روز پنجشنبه بيش از 136 ميليارد ريال به بخش هاي مختلف زيرساختي و خدماتي اين شهرستان خسارت وارد كرد.

مرادعلي سعيدي پور شنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: عمده اين خسارت ها در حوزه راه هاي اصلي،راه هاي روستايي و عشايري،شبكه برق و مخابرات گزارش شده است.
وي افزود:خوشبختانه برق همه روستاها وصل شده و شبكه مخابرات نيز به حالت عادي برگشته است.
رييس ستاد بحران شهرستان انديكا ادامه داد:برخي از جاده هاي روستايي و عشايري اين شهرستان همچنان مسدود است كه كار بازگشايي آنها در دستور كار قرار دارد.
بارندگي سيل آساي 2 روز گذشته باعث شد برق و شبكه مخابرات بخش چلو از توابع شهرستان انديكا به دليل سقوط چند تير برق به طور كامل قطع شود.
مسير تردد برخي روستاها نيز مسدود شده و جاده انديكا - شهركرد نيز براي ساعاتي روز پنجشنبه مسدود بود.
يكدستگاه خودروي اورژانس كه در حال انجام ماموريت در جاده انديكا - شهركرد بود به دليل زير آب رفتن جاده واژگون شد كه در نتيجه يك تكنيسين در سيلاب غرق شد.
شهرستان انديكا به سه بخش مركزي، چلو و آبژدان تقسيم شده و مركز آن در 186 كيلومتري شمال شرق اهواز قرار دارد.
7159/ 6037