ارايه خدمات به افراد زيرپوشش بيمه سلامت خوزستان روان تر شد

اهواز - ايرنا - مديركل بيمه سلامت خوزستان گفت:ارايه خدمات به افراد زيرپوشش بيمه سلامت در اين استان با راه اندازي ميز خدمت روان تر شد.

به گزارش ايرنا علي خسروي روز شنبه در آيين افتتاح 'ميز خدمت' در مجتمع بيمه سلامت در اهواز افزود: ارايه خدمات باكيفيت ، جلوگيري از اتلاف وقت مردم ، دسترسي بهتر و آسان تر افراد زيرپوشش در محيطي مناسب تر از اهداف مهم راه اندازي ميز خدمت در اداره كل بيمه سلامت خوزستان است.
وي با بيان اينكه دريافت خدمات باكيفيت از حقوق اساسي مردم است بيان كرد:مطالبه گري مي تواند سطح خدمت رساني به مردم را ارتقا دهد.
مديركل بيمه سلامت خوزستان در ادامه با بيان اينكه ميز خدمت در بيمه سلامت از استانداردهاي لازم و نظارت كارآمد برخوردار است افزود:با همه توان از حقوق مردم و بيمه شدگان حمايت مي كنيم.
وي ابراز اميدواري كرد با راه اندازي ميز خدمت ، يكي از مطالبات به حق مردم كه دريافت خدمات بهتر است تحقق يابد.

** حذف دفترچه بيمه سلامت براي بيماران بستري
مديركل بيمه سلامت خوزستان گفت: بيماران بستري در بيمارستان هاي دولتي و وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي نيازي به ارايه دفترچه سلامت ندارند.
خسروي گفت: اين بيماران تنها با ارايه شماره ملي به مراكز درماني ، مي توانند خدمات درماني با تعرفه دولتي استفاده كنند.

** بيش از 2.1ميليون خوزستاني زيرپوشش بيمه سلامت هستند
مديركل بيمه سلامت خوزستان گفت: هم اكنون 2 ميليون و 165هزار خوزستاني معادل 40درصد جمعيت استان زيرپوشش بيمه سلامت هستندكه از اين تعداد 1.3ميليون نفر روستايي هستند.
خسروي در ادامه با اشاره به اينكه بيمه سلامت خوزستان پارسال از نظر پرداختي ها به موسسات و مراكز درماني در رده آخر كشوري قرار داشت گفت:هم اكنون با تغييرات ساختاري كه در بخش پرداختي ها ايجاد شده تلاش مي شود ديون به سرعت تسويه حساب شود.
'ميز خدمت' در مجتمع بيمه سلامت در خيابان پنجم شرقي كيانپارس اهواز مستقر است.
6065/ 6037