دولت كنترل خوبی بر بازار ارز دارد

تهران- ایرنا- عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: روند كنونی نرخ ارز عادی است، چراكه در پایان هر سال میلادی و ابتدای هر سال جدید قیمت ارز به دلیل افزایش تقاضا بالا رفته و این روند كاملا طبیعی است و مدیریت بازار ارز در دست دولت بوده و ارز زیر 10 هزار تومانی نیز مدنظر دولت است.

به گزارش ایرنا از خانه ملت، احمد اناركی محمدی رو شنبه با اشاره به نوسانات نرخ ارز در هفته های اخیر، افزود: نرخ ارز در مدت اخیر روند نزولی به خود گرفته و دولت و بانك مركزی نیز در بازار و تنظیم آن ورود كردند كه براین اساس بازار ارز ثبات و حتی روند كاهشی یافت.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه افزایش تقاضای مسافرت و ایجاد جو روانی در ابتدای سال میلادی قیمت ارز را افزایش داد، اضافه كرد: پس از اینكه روزهای پایانی سال 2018 و ابتدای سال 2019 سپری شد، ارز قیمت واقعی خود را یافته و روند كاهشی را طی كرد.
اناركی محمدی ادامه داد: دولت در بازار ارز ورود كرده و نتیجه خوبی داشته است، البته مردم نیز هوشیار شدهاند و دیگر در دام سوداگران بازار ارز نمی افتند، قیمت ارز روند كاهشی یافته است و مدیریت بازار ارز دست دولت است.
وی با بیان اینكه برخی مردم در دام سوداگری افتاده و ضرر و زیان متحمل شدند، تاكید كرد: در حال حاضر با توجه به توصیه های اقتصادی دولت دلالان و سوداگران دیگر نتوانستند اقدامی برای ایجاد التهابات در بازار ارز انجام دهند و علی رغم اینكه سوداگران در هفته های اخیر وارد این بازار شدند، اما چون حضور دولت پررنگ تر از دلالان بود نقش سوداگران محو شد.