اعضای هیات علمی كشور چه تعداد هستند ؟

تهران - ایرنا - بر اساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، در حال حاضر 85 هزار عضو هیأت علمی در دانشگاه های دولتی و غیردولتی مشغول به كار هستند.

به گزارش روز شنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، بر اساس تازه ترین آمار اعلام شده از سوی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، كم و پر دانشجوترین استان ها مشخص شد.
طبق آمار این موسسه در سال تحصیلی 96 - 95، كم دانشجوترین استان، ایلام با تعداد 28 هزار و 890 دانشجو و پر دانشجو ترین استان هم استان تهران با 776 هزار و 245 دانشجو شناخته شد.

**50 هزار هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه های دولتی
ذكر این آمار در خصوص اعضای هیأت علمی تمام وقت به تفكیك مرتبه علمی ضروری است كه در دانشگاه های دولتی 5 هزار و 154 استاد تمام، 10 هزار و 235 دانشیار، 26 هزار و 919 استادیار، 7 هزار و 891 مربی، 52 مربی آموزشیار و در كل 50 هزار و 251 عضو هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه های دولتی فعالیت دارند.
با احتساب اعضای هیأت علمی تمام وقت در بخش غیردولتی، هم اكنون 85 هزار و 594 عضو هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه های كشور حضور دارند.

**سهم زنان در پذیرش دانشگاه ها
سهم زنان در پذیرش دانشگاه ها به این شرح است كه استان های كهگیلویه و بویراحمد و بوشهر به ترتیب با 38.7 درصد و 38.8 درصد كمترین میزان دانشجوی زن و استان البرز با 51.3 درصد بیشترین تعداد دانشجوی زن را دارند.

**علوم انسانی؛ بیشترین هیأت علمی ترین
توزیع اعضای هیأت علمی تمام وقت در گروه های تحصیلی نشان می دهد 30.7 درصد اعضای هیأت علمی در گروه علوم انسانی تدریس می كنند.
دو گروه تحصیلی فنی و مهندسی و علوم پزشكی به طور یكسان 21.3 درصد اعضای هیأت علمی تمام وقت را به خود اختصاص داده اند. همچنین كمترین تعداد اعضای هیأت علمی در گروه هنر با آمار 3.8 درصد مشغول به تدریس هستند.

**9492**1601**