نحوه صحیح انعكاس اخبار دركاهش خودكشی موثر است

مشهد - ایرنا - كارشناس مسئول پیشگیری از خودكشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: یكی از راهبردهای موثر برای كاهش خودكشی، مدیریت رسانه ها در زمینه نحوه صحیح انعكاس اخبار مرتبط با آن است.

دكتر مریم عباسی نژاد روز شنبه در نشست 'چگونگی انعكاس اخبار مربوط به خودكشی' در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: انتشار خبر خودكشی در غیاب عوامل محافظت كننده به منزله یك محرك برای افراد تلقین پذیر عمل می كند كه به این مساله خاصیت واگیر بودن خودكشی گفته می شود.
وی ادامه داد: یكی از راهبردهای موثر برای كاهش خودكشی، مدیریت رسانه ها در زمینه نحوه صحیح انعكاس اخبار مرتبط با خودكشی است.
كارشناس مسئول پیشگیری از خودكشی وزارت بهداشت گفت: انتشار خبر خودكشی می تواند از طریق مدرسه یا در سطح وسیعتر از جامعه یا در سطح ملی صورت بگیرد مثل خودكشی سلبریتی ها.
عباسی نژاد افزود: خودكشی رفتاری با سبب شناسی زیستی، روانی و اجتماعی است كه برخی از این عوامل فردی و برخی اجتماعی هستند اما بخشی از خودكشی یادگیری اجتماعی است.
وی ادامه داد: راههای دیگر كاهش خودكشی ایجاد نظام ثبت دقیق اقدام به خودكشی و خودكشی منجر به فوت، افزایش دسترسی به خدمات پایه سلامت روان و كاهش دسترسی به وسایل مهلك از جمله سموم و سلاح است.
كارشناس مسئول پیشگیری از خودكشی وزارت بهداشت گفت: از هر 100 نفر در كشور 23 نفر اختلال روانپزشكی از افسردگی خفیف تا اختلالات شدید روانپزشكی دارند و این خود یكی از زمینه های افزایش آمار خودكشی در كشور است.
عباسی نژاد با بیان این كه مهمترین پیشگویی كننده برای اقدام به خودكشی اقدام قبلی فرد به خودكشی است افزود: پارسال در ایران حدود 60 درصد موارد اقدام به خودكشی را زنان انجام داده اند و 75 درصد خودكشی ها در گروه سنی 15 تا 34 سال رخ داده و حدود 50 درصد اقدام به خودكشی ها توسط افراد متاهل صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: حدود 53 درصد اقدام به خودكشی ها توسط افراد دارای تحصیلات زیر دیپلم صورت گرفته است.

عباسی نژاد افزود: خودكشی خاصیت واگیر دارد بطوریكه یكی از اقسام آن، خودكشی تقلیدی است.
مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشكی مشهد نیز در این نشست گفت: رسانه ها هدایت وضعیت فرهنگی، اجتماعی و روانی جامعه را بر عهده دارند و می توان از طریق رسانه ها از اقدام به خودكشی پیشگیری كرد.
دكتر ندا اخروی افزود: خودكشی در فروردین و اردیبهشت و نیز شهریور ماه بین دانش آموزان و دانشجویان افزایش می یابد كه نشان از فشار مضاعف سیستم آموزشی بر دانش آموزان و دانشجویان است.
وی ادامه داد: بیان جزئیات خودكشی در رسانه ها احتمال تكرار آن را بین خوانندگان افزایش می دهد لذا باید تا جایی كه ممكن است از شرح این جزئیات خودداری كرد.
1922/ 6053