170 تن ماهي سردآبي در مهاباد توليد شد

مهاباد- ايرنا- مسوول توليدات دامي جهاد كشاورزي مهاباد گفت: امسال 170 تن ماهي سردآبي از نوع قزل آلا در مزارع پرورشي اين شهرستان توليد و روانه بازارهاي مصرف شده است.

كوروش سعيدي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: هم اكنون 6 مزرعه پرورش ماهي سردآبي در مهاباد فعاليت مي كند و مجوز توسعه يك مزرعه براي افزايش از پنج تن به 60 تن توليد در سال صادر شده است.
وي اظهار داشت: از اين تعداد مزرعه پرورش ماهي 2 واحد در بخش خليفان و چهار واحد نيز در بخش مركزي اين شهرستان قرار دارد كه بخشي از مصرف ماهي مهاباد را تامين و بخشي نيز به استان هاي ديگر و حتي كشور عراق صادر مي شود.
وي بيان كرد: در صورت تامين بچه ماهي مورد نياز مزارع اين شهرستان، اين واحدها مي توانند در سال 2 نوبت ماهي را پرورش و روانه بازار مصرف كنند.
وي با اشاره به فعاليت يك كارگاه تكثير بچه ماهي سردآبي به ظرفيت 20 هزار قطعه در اين شهرستان اضافه كرد: اين واحد توانسته بخشي از بچه ماهي مورد نياز اين واحدها را تامين كند اما بخش عمده بچه ماهي مورد نياز واحدهاي پرورش ماهي اين شهرستان از ديگر استان ها تامين مي شود.
سعيدي گفت: با توجه به مساله خشك شدن درياچه اروميه مجوز جديد براي احداث مزرعه پرورش ماهي در اين شهرستان تنها به متقاضياني داده مي شود كه آب مورد نياز واحد آنها از چشمه تامين شود و مجوز براي متقاضيان استفاده از آب چاه صادر نمي شود.
وي بيان كرد: توجه به صادرات آبزيان، اين امر مي تواند نقش مهمي در افزايش سودآوري اين محصولات داشته باشد از اينرو مرغوبيت محصول توليد شده باعث مي شود بازارهاي جديد براي توليدات اين شهرستان فراهم شود.
به گزارش ايرنا، در مهاباد علاوه بر ماهيان سردآبي سالانه 35 هزار تُن ماهي گرمابي در سد سنجاق و درياچه پشت سد مهاباد شامل انواع ماهي هاي بومي و غيربومي شامل زرد ماهي، سفيد رودخانه اي، آمور، سيم برگ، سوف و فيتوفاك صيد مي شود.
توجه به موضوع شيلات و افزايش توليد آبزيان علاوه بر اينكه مي تواند باعث اشتغالزايي در مهاباد شود، مي تواند به صورت غير مستقيم در سلامت خانواده ها نيز نقش داشته باشد.
همسايگي كشور عراق و نزديكي به بازار مصرف در اين كشور مي تواند زمينه را براي صادرات بيشتر آبزيان و در نتيجه انگيزه توليد بيشتر در پرورش دهندگان آبزيان را در مهاباد افزايش دهد.
3020/6185/2093