قهرمانان كشتي آزاد و فرنگي همدان معرفي شدند

همدان- ايرنا- قهرمانان كشتي آزاد و فرنگي نوجوانان همدان با برگزاري يك دوره مسابقه به ميزباني شهرستان بهار معرفي شدند.

دبير هيات كشتي همدان روز شنبه در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: در پيكارهاي كشتي آزاد 110 ورزشكار از 9 شهرستان به انجام 125 كشتي پرداختند.
محمدحسين سلطاني با بيان اينكه در كشتي فرنگي نيز 50 كشتي گير از پنج شهرستان در مجموع 61 مسابقه را برگزار كردند بيان كرد: كشتي گيران آزاد و فرنگي شركت كننده در اين دوره از مسابقات در 10 وزن با هم رقابت كردند و نفرات برتر اين رقابت ها به مسابقات كشوري راه يافتند.

** همدان قهرمان كشتي آزاد
دبير هيات كشتي همدان با اشاره به برگزاري مسابقات آزاد گفت: در رقابت هاي تيمي كشتي آزاد، همدان با 171 امتياز قهرمان شد، ملاير با 135 امتياز دوم شد و نهاوند با 130 امتياز در جاي سوم ايستاد.
وي افزود: در بخش انفرادي و در وزن 45 كيلوگرم اميرحسين سلطاني از همدان، در وزن 48 كيلوگرم احمدرضا حسيني از ملاير، در وزن 51 كيلوگرم اميرحسين عبدي از همدان، در وزن 55 كيلوگرم آرش عليدادي از نهاوند، در وزن 60 كيلوگرم ايمان محمدحسيني از ملاير و در وزن 65 كيلوگرم امين رحماني از همدان قهرمان شدند.
سلطاني بيان كرد: همچنين در وزن 71 كيلوگرم حميد دارابي از نهاوند ب، در وزن 80 كيلوگرم مهدي حاجيلوئيان از همدان، در وزن 92 كيلوگرم فردين طالبي از اسدآباد و در وزن 110 كيلوگرم مهدي خزايي از نهاوند بر سكوي قهرماني ايستادند.

** قهرماني همدان در كشتي فرنگي
دبير هيات كشتي همدان با اشاره به رقابت هاي بخش فرنگي گفت: در پيكارهاي تيمي رشته فرنگي بازهم همدان با 180 امتياز قهرمان شد، نهاوند با 152 امتياز عنوان دوم را كسب كرد و تويسركان با 135 امتياز سوم شد.
سلطاني خاطرنشان كرد: در اين پيكارها و در وزن 45 كيلوگرم حسين عبدي از تويسركان، در وزن 48 كيلوگرم محمدصالح قره باغي از همدان، در وزن 51 كيلوگرم عارف غفاري از همدان، در وزن 55 كيلوگرم سجاد محمدپور از همدان، در وزن 60 كيلوگرم ابوالفضل چهاردولي از نهاوند و در وزن 65 مهدي صادقي از بهار قهرمان شدند.
وي يادآور شد: همچنين در وزن 71 كيلوگرم آرمان يوسفي از نهاوند، در وزن 80 كيلوگرم اميرحسين صالحي خواه از همدان، در وزن 92 كيلوگرم بهنام گمار از همدان و در وزن 110 كيلوگرم اميرمحمد كرد از نهاوند عنوان هاي نخست را كسب كردند.
رقابت هاي كشتي نوجوانان قهرماني كشور در گروه الف روزهاي 4 تا 6 بهمن ماه امسال در شهرستان مراغه استان آذربايجان شرقي برگزار مي شود.
7520/2087