اتكا به مشاركتهای مردمی در مدیریت آسیبها پایداری بیشتری دارد

مشهد- ایرنا- وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: اتكا به مشاركتهای مردمی در مدیریت آسیب های اجتماعی، اتكایی پایدار و تكیه به منابع دولتی و بودجه های عمومی در این حوزه محدود و غیرپایدار است.

به گزارش ایرنا محمد شریعتمداری عصر جمعه در حاشیه افتتاح مراكز خدمات دهی به معتادان مشهد گفت: باید خیرین و نیكوكاران را به ضرورت كمك به مدیریت آسیبها و اهمیت اشتغال آنان آگاه كرد.
وزیر تعاون تاكید كرد: اشتغال و به كارگیری معتادان و حمایت از درمان آنان می تواند كمك موثری به بهبود آنها و حمایت از خانواده آنان باشد.
مدیركل بهزیستی خراسان رضوی نیز در حاشیه این مراسم به خبرنگار ایرنا گفت: ظرفیت كنونی مراكز ترك اعتیاد ماده 16 این استان 400 نفر است.
حمیدرضا پوریوسف افزود: با توجه به برنامه ریزی و حمایت انجام شده هم اینك 1600 نفر از معتادان متجاهر از خدمات این مراكز بهره می برند.
وی ادامه داد: پرداخت حق بیمه سهم كارفرما، یكی از مهمترین مسائلی است كه در اشتغال مجدد معتادان و همكاری كارفرمایان موثر است.
پوریوسف تاكید كرد: پرداخت كامل و به موقع این اعتبارات می تواند در كنار حمایت های روانكاوی و درمانی برای ترك و كاهش اعتیاد به مواد مخدر و بازگشت فرد به جامعه تاثیر بسزایی داشته باشد.
در این آیین یك مركز درمان معتادان متجاهر به نام «صارم»، خانه نیمه راهی راهیان به سوی سلامت و واحد تولیدی اشتغال این مركز توسط وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با ظرفیت حدود 70 نفر، افتتاح شد.
7496/5132