سرمايه گذاران فرآوري گل نرگس حمايت مي شوند

بيرجند - ايرنا - رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي گفت: از سرمايه گذاراني كه در زمينه فرآوري گل نرگس به ويژه توليد عطر، اسانس و عصاره محصول فعاليت كنند، حمايت مي كنيم.

به گزارش ايرنا غلامرضا قوسي روز پنجشنبه در جشن شكرگزاري برداشت گل نرگس در خوسف افزود: پرداخت منابع مالي بايد هدفمند باشد لذا اولويت پرداخت وام به سرمايه گذاران، صنايع فرآوري گل نرگس است.
وي با بيان اينكه بايد زمينه جذب سرمايه گذار به شهرستان خوسف و ورود به اين محصول استراتژيك فراهم شود اظهار داشت: گل نرگس محصول استراتژيك و مزيت دار شهرستان خوسف محسوب مي شود لذا نخستين برنامه در اين زمينه اطلاع رساني و معرفي اين محصول است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي به برگزاري سومين جشن شكرگزاري برداشت گل نرگس در شهرستان خوسف اشاره كرد و گفت: برخي از مسئولان اينگونه جشن ها را فقط در حد دورهمي مي دانند اما از اثرات فرااستاني و فراكشوري آن غافل هستند.
وي افزود: با برگزاري اين جشنواره ها مي توان بازار هدف و فروش محصولات را شناسايي كرد كه نتيجه اين مهم نيز توسعه كشت خواهد بود.
قوسي با بيان اينكه نمي توان زنجيره توليد را يك حلقه ديد گفت: بايد تمامي حلقه هاي زنجيره از جمله كاشت، داشت، برداشت، فروش، فرآوري و ساير با هم ديده شود.
وي به فعاليت تعاوني هاي نرگس كار در استان اشاره كرد و افزود: اين تعاوني ها مي توانند نقش مهمي در تكميل زنجيره گل نرگس ايفا كنند.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي اظهار داشت: شركت هاي تعاوني نيز بايد برنامه ريزي لازم را در اين خصوص داشته باشند.
وي با تاكيد بر اينكه آموزش، تحقيق و ترويج محصولات كشاورزي بايد جدي گرفته شود گفت: در ارتباط با گل نرگس كم كار كرده ايم اما دانش و تكنولوژي جديد ما بايد در اين زمينه افزايش يابد.
وي به تجليل از 14 كشاورز و بهره بردار نمونه ملي خراسان جنوبي اشاره كرد و گفت: در شرايط كنوني با وجود خشكسالي و كمبود منابع آبي اين امتياز بسيار مهمي براي بخش كشاورزي استان است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان ادامه داد: خراسان جنوبي رتبه دوم كشور در دارا بودن كشاورزان نمونه ملي شد اين در حاليست كه نمونه شدن در سطح ملي كار آساني نيست.
وي گفت: براي انتخاب كشاورز و بهره بردار نمونه ملي يك تيم كارشناسي و ارزيابي به مدت يكسال فرد توليد كننده را مورد بررسي قرار مي دهند و ضوابط بسيار سختي دارد.
قوسي تاكيد كرد: پيام كشاورزان نمونه در سطح ملي در واقع اين است كه در اين شرايط هم اگر خواسته باشيم مي توانيم و توانستيم.
وي افزود: نبايستي به بهانه خشكسالي و فشار بر سفره هاي آب زيرزميني، توليد و كشاورزي را تعطيل كرد بلكه مي توان توليدات كشاورزي را با استفاده بهينه از منابع آبي افزايش داد و بايد اين پيام را سرلوحه كارهاي كشاورزي قرار دهيم.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي گفت: افرادي كه نسبت به حضور در جلسات جشن شكرگزاري گل نرگس يا ساير محصولات بخش كشاورزي اكراه دارند بدانند كشاورزان سهم زيادي از اقتصاد كشور را در دست دارند.
وي با تاكيد بر اينكه بايد زمينه توسعه و تقويت بخش كشاورزي در استان را فراهم كنيم افزود: براي توسعه محصولات استراتژيك و كم آب بر از جمله عناب، نرگس و زرشك بايد برنامه ريزي اصولي و كشاورزان را نيز حمايت كرد.
7557*3028