30 هزار بيمار خاص سبزواري از مساعدت دارويي بهره مند شده اند

سبزوار- ايرنا- معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفت: از آغاز اجراي طرح تحول سلامت تاكنون 30 هزار بيمار خاص و صعب العلاج نيازمند در اين شهرستان از مساعدتهاي دارويي بهره مند شده اند.

ابوالقاسم ده نبي روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بيماران خاص با مراجعه به 'واحد مساعدت دارويي' و احراز نيازمندي به صورت ماهانه داروي مصرفي خود را با هزينه پايين از داروخانه هاي طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشكي سبزوار دريافت مي كنند.
وي ادامه داد: مساعدت دارويي شامل بيماران شيمي درماني، مبتلا به ام.اس، پيوندي، تالاسمي، هموفيلي، دياليزي، متابوليك، سيستيك فيبروزيس، روماتيسم مفصلي و لوپوس مي شود.
معاون دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفت: بر مبناي شيوه نامه اجرايي سازمان غذا و دارو ماهيانه به 500 بيمار خاص و صعب العلاج در بيمارستانها و مراكز درماني زيرپوشش اين دانشگاه مساعدت دارويي ارائه مي شود.
وي همچنين به حمايت از واگذاري مجوز تاسيس داروخانه در مناطق محروم اشاره و بيان كرد: داروخانه هاي تاسيس شده در مناطق محروم علاوه بر ارائه خدمات در محل، به صورت سيار در روستاها و توابع زير پوشش به ارائه خدمات دارويي مي پردازند.
او به افزايش خريد دارو، تجهيزات و لوازم مصرفي پزشكي نيز اشاره و بيان كرد: به منظور يكسانسازي و بهبود فرآيندهاي خريد جهت واحدهاي تابعه هرگونه خريد دارو، تجهيزات و لوازم مصرفي پزشكي امسال پس از تاييد در معاونت دارويي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار به صورت متمركز انجام مي شود.
دانشگاه علوم پزشكي سبزوار با شش بيمارستان تخصصي با 850 تخت مصوب، 28 مركز بهداشتي درماني و 55 باب داروخانه دولتي و خصوصي با 80 داروساز به 600 هزار نفر جمعيت شهرستانهاي سبزوار، جوين، جغتاي، خوشاب و داروزن در غرب خراسان رضوي خدمات بهداشتي و درماني ارائه مي كند.
8145/7495/1858