پژوهش هاي علوم انساني بايد مفيد بودن خود را اثبات كنند

تهران- ايرنا- محمدباقر خرمشاد استاد علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است: تلقي فضاي عمومي كشور اين است كه پژوهش هاي علوم انساني نتوانسته اند مشكلات جامعه را حل كنند؛ بنابراين پژوهش هاي علوم انساني بايد مفيد بودن خود را اثبات كنند.

خرمشاد روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه ايرنا در مورد پژوهش هاي علوم انساني در دانشگاهاي كشور گفت: علوم انساني كشور به لحاظ كلان در حوزه پژوهش از مفيد نبودن به مثابه اينكه مرهم زخمي براي مشكلات كشور شود، رنج مي برد.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: اين امر باعث شده است فضاي عمومي؛ يعني مردم و جامعه اين تلقي را پيدا كنند كه پژوهش هاي علوم انساني نتوانسته مشكلات آنها را برطرف كند. اين امر بزرگترين آفت علوم انساني در ايران است.
وي افزود: بنابراين اگر علوم انساني در حوزه تحقيق و پژوهش مي خواهد به موفقيت دست ياب،د بايد مفيد بودن خود را اثبات كند.
خرمشاد در پاسخ به اين سوال كه چرا اين تلقي در بين مردم و جامعه شكل گرفته است، بيان كرد: اين اتفاق به دلايل كارگزاري و ساختاري رخ داده است. يعني از منظر ساختاري در متوليان امر اين ذهنيت وجود ندارد كه مشكلات كشور را با ارجاع به علوم انساني مي توان حل كرد.
اين پژوهشگر جامعه شناسي سياسي ادامه داد: كارگزاران و محققان عرصه پژوهش هم متاسفانه گرفتار مجموعه اي از يافته هاي پژوهشي هستند كه از بكارگرفتن آن يافته ها براي حل مشكلات كشور عاجز هستند و در سطح مفاهيم نظري مانده اند.
خرمشاد اظهار داشت: اين دو عامل باعث شده است مشكلات حوزه پژوهشي همديگر را بازتوليد كنند و پژوهش هاي علوم انساني از اثر بخشي لازم براي حل مشكلات كشور عاجز بماند.
**9487**1584*1834