كارگاه آموزش ازدواج آسان براي دانشجويان آستارا برگزار شد

آستارا - ايرنا - كارگاه آموزشي ازدواج آسان ويژه دانشجويان آستارا به منظور ترويج پيوندهاي زناشويي آسان و كم هزينه، تحكيم بنيان خانواده و كاهش طلاق برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ايرنا رئيس مركز آموزش علمي كاربردي آستارا روز چهارشنبه در اين كارگاه آموزشي در مركز ياد شده گفت: دستگاه هاي اجرايي بايد به تسهيل ازدواج جوانان توجه داشته و با تشكيل كارگروه هاي تخصصي و مطالعات پژوهشي، موانع ازدواج را رفع كنند.
گيتي امامي افزود: توجه به اشتغال جوانان و تامين شرايط آسان براي ازدواج، موجب رفع بسياري از مشكلات قشر جوان خواهد شد.
وي بيان كرد: در حالت گذر فرهنگي از سنت به مدرنيته، تغيير نگرش جوانان با بافت فرهنگي جامعه تناسب ندارد و سبب شكاف بين نسل جوان و قديم شده و رفع اين مشكل، نيازمند آسيب شناسي دقيق و راهكارهاي مناسب است.
رئيس اداره ورزش و جوانان آستارا هم در اين كارگاه گفت: بر اساس ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه، چند دستگاه اجرايي از جمله وزارت ورزش و جوانان به ارائه آموزش ها و مشاوره هاي قبل، حين و بعد ازدواج مكلف هستند.
وحيد خاصي پور افزود: مدرسان حوزه ازدواج، آموزش لازم را طي كرده اند و تا پايان سال جاري 30 كارگاه آموزشي ازدواج در آستارا برگزار خواهد شد و در تابستان امسال جشنواره آئين هاي سنتي ازدواج برگزار شد.
بندر آستارا با 91 هزار نفر جمعيت در غرب استان گيلان و همسايگي جمهوري آذربايجان قرار دارد و حدود هفت هزار دانشجو در دانشگاه هاي آزاد اسلامي، پيام نور، علمي كاربردي، سما و شهريار آن تحصيل مي كنند.
7105 / 7124/2007