توسعه بهره برداري از معادن با زير ساختهاي ريلي شتاب مي گيرد

تهران- ايرنا- رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) گفت: توسعه بهره برداري از معادن و حمل و نقل انبوه اين بخش با زير ساختهاي ريلي شتاب پيدا مي كند و ضروري است زمان بندي مناسبي در اين ارتباط انجام شود.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از ايميدرو، «خداداد غريب پور» در نشستي با مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران افزود: جلب مشاركت بخش خصوصي در تامين زيرساخت ها يكي از شيوه هاي توسعه حمل و نقل ريلي در حمل مواد معدني است و ايميدرو آمادگي دارد تا با انعقاد تفاهمنامه با شركت راه آهن، زمينه توسعه زيرساخت هاي ريلي سنگان را فراهم كند.
اين مقام مسئول گفت: راه آهن جمهوري اسلامي ايران علاقمند به تعامل با سازمان ايميدرو براي تامين زيرساخت هاست.
وي خاطرنشان كرد: بديهي است به نتيجه رسيدن همكاري ها با تعريف زمانبندي مشخص و توجه به ضريب تاثير آن در بخش معدن و صنايع معدني، تعيين اولويت ها و همچنين چشم انداز 1404، گام هاي اساسي در مسير مواد پايه اي ارتقاي حمل و نقل مواد معدني برداشته شود.
غريب پور اظهار داشت: براساس سياست افزايش سهم حمل‌ ونقل ريلي در جابجايي بار بويژه در مسير سنگان- بافق، كارگروهي متشكل از معاونت هاي برنامه ريزي و توانمندسازي و طرح هاي توسعه معدن و صنايع معدني ايميدرو تشكيل مي شود تا مقدمات تهيه اين تفاهمنامه فراهم شود.
وي ضمن تاكيد بر اينكه هر اعتباري در اين مسير ريلي هزينه شود توجيه اقتصادي دارد، افزود بررسي راه‌هاي بهبود سيستم حمل ريلي، روش هاي سرمايه گذاري و شيوه اجرا نيز در اين كارگروه مشخص خواهد شد.

** آمادگي براي تامين زيرساخت هاي ريلي سنگان - بافق
همچنين در اين ديدار «سعيد محمدزاده» مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران آمادگي اين شركت براي تامين زيرساخت هاي ريلي سنگان - بافق


را ابراز داشت و گفت: سال 95 ميزان بارگيري مواد معدني ايميدرو 60 ميليون تن بود كه 20 ميليون تن از اين رقم، به شيوه ريلي حمل شد.
وي افزود: زيرساخت بويژه در بخش حمل و نقل با شرايط فعلي و چشم انداز توسعه صنعت فولاد بايد فراهم شود، اما تاكنون تحقق نيافته است.
به گفته اين مقام مسئول، حوزه حمل و نقل ريلي صرفا كار ريل گذاري را انجام نمي دهد، بلكه تامين واگن نياز جدي توسعه صنايع در بخش زيرساخت هاست.
به گفته مديرعامل راه آهن، اين شركت آمادگي دارد تا هرگونه تقاضايي در بخش معدن و صنايع معدني را مطابق با چارچوب هاي تجاري پاسخگو باشد.
وي پيرامون راهكارهاي توسعه حمل و نقل ريلي مسير سنگان تا بافق اضافه كرد: مي توان از منابع بانكي در بخش مالي استفاده كرد و در ساخت خط دوم با اجراي پروژه تراك بندي اين مسير و با هدف افزايش ظرفيت بارگيري ها، فعاليت مضاعفي انجام شود.
به گزارش ايرنا، پيشتر «اردشير سعدمحمدي» معاون طرح هاي توسعه معدن و صنايع معدني ايميدرو گفته بود، براي توسعه معدن در افق 1404، حداقل 13 هزار كيلومتر زيرساخت حمل و نقل ريلي نياز داريم، در حالي كه مجموع زيرساخت هاي ريلي كنوني كشور فقط 12 هزار كيلومتر است.
يكي از مهمترين چالش هاي موجود در بخش معدن و صنايع معدني، حمل و نقل مواد معدني است و برپايه سند چشم انداز 1404، حجم توليد مواد معدني بايد به ساليانه 700 ميليون تن برسد، اما زير ساخت هاي حمل و نقل فعلي پاسخگوي نيازها نيست.
اقتصام*3065**1559

سرخط اخبار اقتصاد