پاداش بازنشستگان هیأت علمی در سال 98 كاهش یافت

تهران - ایرنا - معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزیر علوم گفت : پاداش پایان خدمت بازنشستگان هیأت علمی دانشگاه ها در سال 98 نسبت به سال جاری كاهش می یابد.

به گزارش روز چهارشنبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمدتقی نظرپورافزود: با توجه به دریافت اطلاعات دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، مراكز پژوهشی و پارك های علم و فناوری پیش بینی تعداد بازنشستگان و اعتبار مورد نیاز به منظور پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال‌های 1397 و 1398 انجام شد.
به گفته معاون وزیر علوم، بر اساس آمار، اعتبار مورد نیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان هیأت علمی در سال 1397 به مبلغ 1.415 میلیارد ریال معادل 141 میلیارد و 500 میلیون تومان و در سال 98 به مبلغ 1.265 میلیارد ریال معادل 126 میلیارد و 500 میلیون تومان پیش بینی می شود.
وی خاطرنشان كرد: اعتبار مورد نیاز بازنشستگان غیر هیأت علمی در سال 1397 با اعتباری بالغ بر 852 میلیارد ریال معادل 85 میلیارد و 200میلیون تومان و در سال 1398، به مبلغ 995 میلیارد ریال معادل 99 میلیارد و 500 میلیون تومان مورد درخواست و ضروری است.
تعداد كل بازنشستگان سال های مورد اشاره به دو هزار و 342 نفر می رسد كه در مجموع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را با درخواست اعتباری به مبلغ 4.528 میلیارد ریال معادل 452 میلیارد و 800 میلیون تومان مواجه می سازد.
**9492**1601**

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش