توليد داروهاي جديد با فعال كردن خوشه هاي ژني خاموش

تهران– ايرنا- محققان دانشگاه ايلينويز با فريب دادن ژن هاي خاموش بيان نشده در باكتري هاي Streptomyces توانستند خوشه هاي بزرگ ژني را فعال كنند كه امكان توليد محصولات طبيعي جديد را در اختيار مي گذارند.

به گزارش روز سه شنبه گروه اخبار علمي ايرنا از پايگاه خبري ساينس ديلي، محققان براي بازكردن خوشه هاي بزرگ ژني، نسخه هايي از قطعات دي ان اي ايجاد كرده و به باكتري تزريق كردند تا مولكول هاي سركوب كننده اي را كه مانع بيان اين خوشه هاي ژني بودند از بين برند.
محققان اين قطعات دي ان اي را با عنوان دام فاكتور نسخه برداري نام گذاري كردند. آنها براي اطمينان از عملكرد اين فاكتورها و بيان شدن ژن هاي مورد نظر، ابتدا اين فاكتورها را روي دو خوشه ژني شناخته شده كه محصولات طبيعي توليد مي كنند، مورد آزمايش قرار دادند.
سپس اين فاكتورها را براي 8 خوشه ژني خاموش كه پيش از اين مورد مطالعه قرار نگرفته بودند، آماده كرده و آن ها را به باكتري ها تزريق كردند. در نتيجه اين كار ژن هاي خاموش فعال شده و محصولات طبيعي توليد كردند كه توسط محققان جمع آوري شد.
محققان پيش از اين با استفاده از فناوري CRISPR تكنيكي براي فعال كردن خوشه هاي ژني كوچك و خاموش ابداع كرده اند. اما فعال كردن خوشه هاي ژني بزرگ تا كنون به شكل يك معماي بزرگ باقي مانده بود.
دليل اهميت اين خوشه هاي ژني بزرگ شباهت دنباله هاي آن ها به بخش هايي از دي ان اي است كه حاوي كد آنتي بيوتيك هاي موجود از جمله تتراسايكلين هستند.
در حال حاضر بسياري از داروهاي ضدسرطان، آنتي بيوتيك ها و ساير داروها با استفاده از ژن هاي بيان شده باكتري هاي Streptomyces توليد مي شوند و محققان اميدوارند فعال كردن ژن هاي خاموش در اين نوع باكتري ها، گزينه هاي جديدي را براي توليد داروهاي ضد ميكروب موثر در اختيار بگذارد.
گزارش كامل اين تحقيقات در نشربه Nature Chemical Biology منتشر شده است.
علمي (6)**9259*2017