نگراني عمومي از عبور خط سوم ريلي از تپه حصار دامغان

سمنان- ايرنا- تپه حصار مجموعه اي تاريخي در دامغان است كه دو خط ريلي به صورت رفت و برگشت از ميانه آن عبور مي كند، اكنون سازمان هاي مردم نهاد از برنامه ريزي ها براي عبور خط سوم ريلي از اين مجموعه ابراز نگراني مي كنند.

به گزارش ايرنا، تپه حصار دامغان اولين بار توسط «اريخ اشميت» از دانشگاه پنسيلوانيا در سال 1312 مورد كاوش قرار گرفت، در نتيجه كاوش‌ها، روشن شد كه اين محوطه باستاني داراي سه دوره اصلي فرهنگي از اواخر نوسنگي تا پايان عصر مفرغ است، از زمان كاوش‌هاي اشميت در تپه حصار اين محوطه به‌ عنوان يكي از محوطه ‌هاي مبنا براي شناسايي فرهنگ‌هاي همزمان در فلات مركزي ايران مورد استناد باستان ‌شناسان است.
مجموعه تپه حصار دامغان مربوط به هزاره چهارم پيش از ميلاد مسيح است كه در 24 شهريور سال 1310 به شماره 40 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است.
با عبور دو خط راه آهن از ميان مجموعه تپه حصار دامغان به عنوان يكي از آثار بي نظير تاريخي، اين مجموعه دچار خسارت هاي فراواني در طول اين سال ها شده است.
اين مجموعه تاريخي در مسير اصلي ريلي تهران- مشهد و در فاصله پنج كيلومتري مسير ريلي شهر دامغان به شاهرود قرار دارد و با عبور روزانه 80 رام قطار، در حال تخريب و نابودي است.
تمام قطارهاي تهران- مشهد در مسير رفت و برگشت، در دو خط ريلي، از دل تپه حصار دامغان عبور مي كند كه اين امر سبب فرسايش و آسيب به اين مجموعه و برهم خوردن زيبايي اين بناي تاريخي شده است.
روزانه 80 رام قطار از ناحيه راه آهن شمال شرق(1) در استان سمنان عبور مي كند، اين ناحيه دو خط ريلي رفت و برگشت دارد كه در جنوب دامغان از دل مجموعه تاريخي تپه حصار مي گذرد و بايد براي حفظ اين ميراث كهن و جلوگيري از تخريب آن اقدام كرد.
جا به جايي ريل قطاري كه از مجموعه تاريخي هفت هزار ساله تپه حصار دامغان عبور مي كند، به يك درخواست ملي تبديل شده است.
به گفته كارشناسان، عبور قطارهايي كه از پيكره تپه حصار دامغان مي گذرد تا سال هاي آينده اثري از اين ميراث كهن برجاي نخواهد گذاشت و بايد با جا به جايي خط ريلي قطار و يا احداث پل براي خط ريلي، براي حفظ و احياء اين اثر ملي اقدام كرد.

** دغدغه سمن ها براي مراقبت از تپه حصار
در روزهاي گذشته جمعي از تشكل هاي مردم نهاد استان هاي سمنان، تهران، البرز، قزوين، مازندران و گلستان در بازديد از اين بناي تاريخي اعتراض خود مبني بر عبور ريل از اين مجموعه را اعلام كردند.
اين تشكل هاي مردمي در نامه اي به معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزير راه وشهرسازي اعلام كردند: مجموعه باستاني تپه حصار دامغان، داراي قدمتي بالغ بر 7 هزار سال است كه يكي از مهمترين تپه هاي پيش از تاريخ ايران زمين محسوب مي شود.
در ادامه نامه آمده است: كاوش هاي صورت گرفته در اين مجموعه نشان دهنده اهميت و جايگاه ويژه اين اثر در فرهنگ و تمدن سرزمين ما است. اين تشكل هاي مردمي اضافه كردند: آنچه كه اين گنج نهفته در دل خاك را رنج مي دهد بي تدبيري كساني است كه قريب به 80 سال پيش با كشيدن ريل راه آهن از ميانه اين محوطه باستاني زخمي بر پيكرش نشاندند و متاسفانه اين بي تدبيري با كشيدن خط دوم راه آهن در دهه هفتاد تكرار شد و لرزه عبور 80 قطاري كه روزانه از دل تپه حصار مي گذرد، نفس ميراث هفت هزار ساله را به شماره انداخته است.

** نگراني از عبور خط سوم ريلي از تپه حصار
در ادامه نامه درخواستي تشكل هاي مردمي آمده است: اين روزها زمزمه هاي كشيده شدن خط سوم و برقي شدن مسير ريلي نگراني هايي را به وجود آورده است كه بيم آن مي رود بار ديگر استخوان تاريخ و فرهنگ ما زير چرخ هاي قطار به اصطلاح توسعه خرد شود كه ما ضمن ابراز نگراني از وقوع عملياتي شدن اين طرح انتظار داريم در دولت تدبير و اميد، ضمن بررسي كارشناسي جامع در اين خصوص، زمينه جا به جايي ريل هاي موجود نيز فراهم و اجرا شود.
جمعي از سازمان هاي مردم نهاد كشور در ادامه بيان كردند: با عنايت به وجود مسيرهاي جايگزين در نزديكي مجموعه و به منظور ارج نهادن به جايگاه ميراث فرهنگي و تمدن ايران زمين، دستور فرماييد در جهت مرهم نهادن بر اين زخم 80 ساله تدابير لازم اتخاذ شود تا زمينه اميد به آينده در نزد دوستداران ميراث فرهنگي مهيا گردد و تصوير زيبا و ستودني از تدبير مسئولان محترم اين سرزمين در صحنه بين المللي ثبت و ماندگار گردد.

** خط سوم قطار تهران- مشهد از تپه حصار عبور نمي كند
ميركل راه آهن شمال شرق (1) خاطرنشان كرد: برخي از نمايندگان مجلس و دوستداران بناهاي تاريخي نسبت به عبور ريل قطار از اطراف اين تپه موضع گيري هايي داشته اند كه در بعضي موارد اين اظهارنظرها كارشناسي نيست.
فرشاد زادخور با بيان اينكه عبور خط سه ريل قطار پرسرعت تهران- مشهد از تپه حصار دامغان به هيچ عنوان مطرح نيست، گفت: اين اداره كل از نشست هاي تخصصي براي ابهام زدايي در ميزان تاثيرگذاري عبور خطوط ريلي بر تخريب آثار تاريخي استقبال مي كند.

** تپه حصار نماد تمدن ايران زمين است
سرپرست اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دامغان گفت: تپه حصار، تمدن ايران است كه سال هاي طولاني مورد تهاجم ريل راه آهن قرار گرفته است.
مهدي قاسمي اضافه كرد: برداشته شدن ريل راه آهن اين روزها به يك مطالبه جدي از سوي سازمان هاي مردم نهاد كشور و مردم دامغان تبديل شده است.
وي خاطر نشان كرد: اداره ميراث فرهنگي شهرستان دامغان در كنار مردم در حال پيگيري اين موضوع است كه تا كنون نتيجه اي حاصل نشده است.
سرپرست اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دامغان گفت: اميدواريم با همت مسئولان وزارت راه و شهرسازي و نهادهاي مربوطه، ريل راه آهن در آينده اي نزديك از دل اين مجموعه جدا شود.
9856/6103