بحران در روابط اردن و رژیم صهیونیستی

تهران - ایرنا - روابط سیاسی اردن و رژیم صهیونیستی پس از عبور وزیراطلاع رسانی اردن از روی پرچم رژیم صهیونیستی بحرانی شد.

به گزارش ایرنا، 'جمانه غنیمات' وزیر اطلاع رسانی و سخنگوی دولت اردن روز پنجشنبه گذشته هنگام ورود به ساختمان اتحادیه های صنفی این كشور از روی پرچم رژیم صهیونیستی عبور كرد و این اقدام وی جرقه بحران جدیدی در روابط اردن با این رژیم شد.
این اقدام وزیر اردنی با اعتراض شدید صهیونیست ها روبرو شد و در نخستین گام سفیر رژیم صهیونیستی در تماسی با وزارت خارجه اردن خواستار توضیحاتی در این باره شد.
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز كاردار سفارت اردن در تل آویو را احضار و یاداشت اعتراضی درباره اقدام وزیر اطلاع رسانی این كشور به وی تسلیم كرد.
از سخنان نمایندگان مجلس اردن و فعالان فضای مجازی چنین برمی آید كه رژیم صهیونیستی با اعمال فشار بر دولت اردن خواستار اخراج غنیمات از كابینه است.
از سوی دیگر اقدام وزیر اطلاع رسانی و سخنگوی دولت اردن با حمایت و تایید نمایندگان مجلس و مردم این كشور روبرو شد و حمایت خود را از غنیمات اعلام كردند.
'خلیل عطیه' نماینده مجلس اردن گفت: غنیمات نماینده من و همه شهروندان اردنی و عربی است و مایه افتخار است كه پرچم صهیونیست های قاتل را لگدمال كنیم.
وی بیان كرد: در حمایت از وزیر اطلاع رسانی و در مقابل فشارهای رژیم صهیونیستی بردولت اردن برای عزل وی می ایستیم.
عطیه افزود: گمان نمی كنیم كه نخست وزیر اردن تحت تاثیر فشارها و دیكته های صهیونیست ها قرار گیرد.
وی اضافه كرد: باردیگر بر ایستادگی دركنار وزیر اطلاع رسانی تاكید می كنیم و نسبت به تاثیرپذیری حكومت از خواسته های رژیم صهیونیستی هشدار می دهیم.
عطیه گفت: وزیران صهیونیست بارها به كشورما توهین كرده اند و مجازات نشده اند و مانیز وزیرمان را براساس دیكته ها و فشارهای آن ها مجازات نمی كنیم زیرا آن ها حتی توافقنامه های رسمی كه با اردن امضا كرده اند را نیز اجرا نمی كنند.
'خالد الفناطسه' دیگر نماینده اردنی نیز از وزیر اطلاع رسانی و سخنگوی دولت اردن به خاطر عبور از روی پرچم رژیم صهیونیستی تشكر كرد.
'دیمه طهبوب' نماینده مجلس اردن نیز پس از سخنان الفناطسه، با كف زدن به تشویق غنیمات پرداخت.
'صداح الحباشنه' یكی دیگر از نمایندگان مجلس اردن نیز خطاب به وزیر اطلاع رسانی گفت: همه اردنی ها با تو و دركنار تو هستند.
رئیس شورای اتحادیه های صنفی و رئیس اتحادیه دندانپزشكان اردنی نیز اعلام كرد كه پرچم رژیم صهیونیستی را در ورودی همه اتحادیه ها در همه استان ها رسم خواهیم كرد تا مراجعان از روی آن عبور كنند.
'ابراهیم الطراونه' افزود: این حداقل كاری است كه می توان در واكنش به اعتراض رژیم صهیونیستی انجام داد درحالی كه این رژیم مرتكب جنایت های مختلفی می شود و شهرك نشین های صهیونیست هر روز به مسجدالاقصی یورش می برند و حرمت آن را هتك می كنند.
وی بر همسبتگی همه اتحادیه های صنفی با جمانه غنیمات تاكید كرد و بر هر شهروندی كه پرچم رژیم صهیونیستی را لگدمال كند درود فرستاد.
الطراونه از سكوت كشورهای عربی در مقابل جنایت های رژیم صهیونیستی در حق ملت فلسطین انتقاد كرد.
شبك**6116 **1908