رژيم صهيونيستي براي تخريب برنامه اتمي اردن تلاش كرد

تهران – ايرنا – 'خالد طوقان' رئيس سازمان انرژي اتمي اردن گفت: رژيم صهيونيستي با فشار بر كره جنوبي و فرانسه براي به شكست كشاندن برنامه تحقيقات هسته اي اردن تلاش زيادي كرد.

طوقان دوشنبه شب در برنامه 'جدل' شبكه ' A1TV' اردن افزود: سفير رژيم صهيونيستي در امان به صراحت از همتاي فرانسوي خود خواسته بود تا برنامه هسته اي اردن را تخريب كند.
وي اضافه كرد: فشارهاي مشابهي نيز با همين هدف بر مقام هاي سئول وارد شد.
طوقان گفت: اردن مقادير زيادي ذخاير اورانيوم در منطقه 'سواقه' دارد كه مي تواند نيازهاي انرژي صد سال كشور را تامين كند.
وي اظهار داشت: انرژي اتمي براي اردن كه از كمبود منابع انرژي رنج مي برد و كمر بودجه را شكسته است، سرگرمي به شمار نمي رود.
رئيس سازمان انرژي اتمي اردن افزود: اردن پس از سقوط نظام حسني مبارك در مصر از سال 2011 به خاطر تجاوزهاي مكرر به خطوط گاز براي تامين انرژي موردنياز خود با مشكلات بزرگي روبرو شد.
طوقان اضافه كرد: انتقاد و حمله به طرح هاي اتمي اردن در داخل نشانه ناآگاهي از فوايد اين طرح ها است.
شبك**6116**1392