مقاومت در برابر تغيير علمي چالش پيش روي زيست فناوري است

تهران - ايرنا - رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي گفت: برخي نهاد ها و سازمان ها در برابر تغيير در ساختار و فعاليت در حوزه زيست فناوري مقاومت مي كنند كه باعث كاهش سرعت پيشرفت و دشواري پژوهش در اين حوزه مي شود.

به گزارش گروه دانشگاه ايرنا علي خاكي صديق روز دوشنبه در گردهمايي يك روزه پژوهشگران حوزه زيست فناوري در دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي اظهار كرد: از ديگر چالش هاي اين حوزه ايجاد فضاي شبكه اي براي همكاري و هم افزايي و ساز و كار اجراي درون دانشگاهي است.
وي ادامه داد: لازمه ايجاد رشته زيست فناوري امكان ايجاد ظرفيت سازي در نهاد هاي مرتبط است زيرا اين حوزه نيازمند حال و آينده كشور است.
خاكي صديق تصريح كرد: اين حوزه نيازمند نگاه نوآورانه ملي است و جهت گيري آينده تمامي دانشگاه ها بايد در اين زمينه باشد.
رئيس دانشگاه خواجه نصير افزود: قرار گيري كشور در فضاي بين المللي، حل مسائل حال و آينده و تبديل علم به ثروت از دستاوردهاي مهندسي زيست فناوري است.
وي ادامه داد: مهندسي پزشكي، برق، پتروشيمي پپتيد، مواد زيستي، نقشه برداري، بايو مكانيك از دانشكده هاي مرتبط در زمينه زيست فناوري هستند كه با يكديگر همكاري مي كنند.
خاكي صديق توضيح داد: قرار دادهاي بين المللي و كار مشترك با مراكز آموزش عالي داخلي و معتبر خارج از كشور در زمينه زيست فناوري اعم از دانشگاه شهيد بهشتي، بيمارستان مسيح دانشوري، فارابي در سطح بين الملل دانشگاه هاي NC state ، Johns Hopking، Queens منعقد شده است.
وي با بيان اين كه موفقيت در زمينه زيست فناوري بر توسعه كشور و بخش هاي مختلف اثرات فراواني دارد، تصريح كرد: مي بايست زمينه همكاري هاي بيشتر داخلي و بين المللي در حوزه زيست محور فضايي با عنوان پرديس فراهم شود.
9465 ** 1200