آغاز بررسی‌های تكمیلی باستان شناسی قزوین در بوئین زهرا

تهران- ایرنا- بررسی باستان شناسی تكمیلی در دهستان «زهرای پائین» شهرستان بوئین زهرا با هدف كمك به تكمیل نقشه باستان شناسی استان قزوین، ارزیابی مجدد گاه‌نگاری‌های ارائه شده در خصوص تطورات تاریخی، فرهنگی منطقه و... آغاز شد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، فرزاد مافی سرپرست هیات باستان شناسی گفت: جایگاه ویژه دشت قزوین در ادبیات باستان شناسی كشور و به ویژه یافته‌های باستان شناختی محوطه‌های مهم پیش از تاریخ از قبیل «زاغه»، «سگزآباد» و «تپه قبرستان» و ... باعث به وجود آمدن این ذهنیت شده كه گویا پژوهش های باستان شناسی این خطه از كشورمان در حد مطلوب انجام شده است.
این باستان شناس افزود : این درحالیست كه بررسی تاریخچه مطالعات باستان شناختی دشت قزوین حكایت از آن دارد كه به استثناء كاوش های آموزشی - پژوهشی دانشگاه تهران كه در طول حدود نیم قرن گذشته تقریبا به صورت مستمر و هدفمند انجام شده، دیگر مطالعات صورت گرفته با وجود دستاوردهای ازرشمند علمی عمدتاً فاقد اهداف بلند مدت و نگاه گسترده بوده است.
وی تصریح كرد: بنابراین انجام پژوهش های هدفمند باستان شناسی با رویكرد درك و دریافت كلی وضعیت تطورات فرهنگی -تاریخی منطقه بسیار ضروری می نماید.
مافی گفت: در این راستا انجام بررسی های باستان شناختی به عنوان یكی از اولویت های پژوهشی استان قزوین در دستور كار قرار گرفته و پیش تر تمام شهرستان «آبیك» در چهار فصل كاری مورد بررسی واقع شد.
وی افزود : در تداوم این مطالعات و به عنوان گام نخست در شهرستان بوئین زهرا برنامه پژوهشی «بررسی باستان شناختی دهستان زهرای پائین بخش مركزی شهرستان بوئین زهرا، استان قزوین» با مجوز رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری آغازشد.
او مهمترین اهداف این پژوهش را كمك به تكمیل نقشه باستان شناسی استان قزوین ، بازشناسی مكان ها و محوطه‌های باستانی منطقه به منظور تسهیل در تدوین برنامه جامع پژوهش های آتی و شناسایی، معرفی و فراهم نمودن اطلاعات لازم جهت تشكیل پرونده ثبتی اعلام كرد.
وی ادامه داد: ارزیابی مجدد گاه‌نگاری های ارائه شده در خصوص تطورات تاریخی-فرهنگی منطقه، مطالعه برهم كنش های احتمالی فرهنگی منطقه با مناطق مجاور و ارزیابی وضعیت محوطه‌های باستانی با هدف شناسایی آسیب ها و تهدیدات، با رویكرد ارائه راهكارهای حفاظت حداكثری نیز از اهداف این پژوهش است.
فراهنگ **1085**3009