تفاهم نامه همكاري بين استانداري و سازمان فني و حرفه اي امضا شد

رشت - ايرنا - تفاهم نامه همكاري بين استانداري گيلان و سازمان فني و حرفه اي كشور امضا شد و 40 ميليارد ريال به آموزش هاي مهارتي در حوزه گردشگري گيلان اختصاص يافت.

گزارش روز دوشنبه روابط عمومي استانداري گيلان به ايرنا حاكيست؛ در راستاي ارتقاي توانمندي و مهارت افزايي نيروي انساني فعال در حوزه گردشگري گيلان با موضوع مهارت آموزي خدمات گردشگري، تفاهم نامه همكاري بين استانداري گيلان و سازمان فني و حرفه اي كشور به امضاي مصطفي سالاري و سليمان پاك سرشت معاون وزير و رئيس سازمان فني و حرفه اي كشور رسيد.
سالاري در جلسه امضاء تفاهم نامه مذكور اظهار داشت: آموزش هاي مهارتي علاوه بر ارتقاي كيفيت كار و خدمات شاغلان حوزه گردشگري، در رونق اقتصادي خانواده ها تأثير مستقيم دارند.
وي افزود: براي اجراي آموزش هاي مهارتي در حوزه گردشگري نيازمند همكاري و هم افزايي نهادهاي تأثيرگذار استان از جمله شهرداري ها، دهياري ها، مؤسسات مردم نهاد و ... هستيم.
استاندار گيلان با بيان اينكه آموزش هاي مهارتي منجر به توليد ثروت در جامعه مي شوند، بر انجام نيازسنجي هاي دقيق و بروزرساني محتواهاي آموزشي در حوزه گردشگري تأكيد كرد.
وي در ادامه گفت: آموزش هاي مهارتي در بلند مدت اثرات خوبي را به دنبال خواهند داشت و بايد علاوه بر حوزه گردشگري از ظرفيت اين آموزش ها در ديگر حوزه ها نيز بهره مند شد.

**نظام مهارتي در هر استان متناسب با شرايط و مختصات منطقه اي اجرايي شود
پاك سرشت نيز در نشست امضاء تفاهم نامه مذكور گفت: در شرايط كنوني كشور، هزينه كرد درست منابع از اهميت زيادي برخوردار است و با هدفمند ساختن آموزش هاي مهارتي و اجراي اين آموزش ها در جاي مناسب مي توانيم از هدر رفت سرمايه هاي ملي جلوگيري كنيم.
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور افزود: براي ارائه آموزش­ هاي مهارتي منطبق با نياز بازار كار بايد در هر استان، نظام مهارتي متناسب با شرايط و مختصات منطقه اي اجرايي شود.
پاك سرشت با اشاره به وجود مربيان توانمند و استانداردهاي آموزشي در حوزه گردشگري گفت: در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور آمادگي لازم براي همكاري در اين حوزه وجود دارد و درصدديم تا با برنامه ريزي متمايز در بازه زماني مشخص به دستاوردهاي روشني در اين مسير دست يابيم.
وي تصريح كرد: امضاء تفاهم نامه مشترك بين دو مجموعه در حوزه گردشگري از مصوبات جلسه شوراي مهارت استان گيلان بود كه با نگاه ويژه استاندار به حوزه مهارت آموزي اميدواريم كه شاهد همكاري مطلوب و پايداري باشيم.
بر اساس اين گزارش، به منظور اجراي صحيح و دقيق مفاد تفاهم نامه، كميته راهبري در قالب شوراي مهارت استان به رياست استاندار گيلان و دبيري مديركل آموزش فني و حرفه اي استان اجراي تفاهم نامه را پيگيري مي كند.
7296/2007/