عملیات اجرای طرح انتقال آب دریای عمان امسال آغاز می شود

مشهد- ایرنا- مجری طرح مطالعات نمك زدایی و انتقال آب از دریای عمان به استانهای شرقی كشور گفت: عملیات اجرایی این طرح امسال تا پیش از نیمه نخست بهمن ماه آغاز می شود.

علی عبدالهی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طرح انتقال آب دریای عمان به استانهای شرقی كشور شامل سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی با هدف تامین آب مورد نیاز شرب و صنعت اكنون به یك ضرورت جدی و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.
وی شركت آب منطقه ای خراسان رضوی را متولی اجرای این طرح اعلام و بیان كرد: مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق كشور كه اسفند 1395 آغاز شد تاكنون حدود 75 درصدی پیشرفت كرده و مرحله نخست آن پایان یافته است.
مجری طرح مطالعات نمك زدایی و انتقال آب از دریای عمان به استانهای شرقی كشور ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام شده طول خط انتقال آب از دریای عمان به شرق كشور كه مبداش دریای عمان و مقصد نهایی آن خراسان رضوی است هزار و 600 كیلومتر پیش بینی شد و آب انتقالی آن فقط به مصرف آشامیدن و صنعت خواهد رسید.
وی هزینه اجرای طرح با محاسبه ارزی 3.9 میلیارد دلار اعلام و بیان كرد: این طرح توسط بخش خصوصی تامین اعتبار و اجرا می شود.
عبدالهی گفت: نیاز آبی سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی برای سال 1420 در بخش شرب و صنعت یك میلیارد و 750 میلیون مترمكعب پیش بینی شده اما حجم آب تولیدی این استانها در شرایط موجود تنها 900 میلیون متر مكعب است.
وی افزود: در قالب طرح انتقال آب از دریای عمان كه به زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی آن خواهیم بود سالانه دو میلیارد مترمكعب آب از دریای عمان برای نمك زدایی و تصفیه برداشت می شود.
مجری طرح مطالعات نمك زدایی و انتقال آب از دریای عمان به استانهای شرقی كشور ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام شده برای تصفیه و نمك زدایی آب مورد نیاز باید سه برابر حجم آن آب از دریا برداشت شود لذا دو سوم آب برداشتی دوباره به دریا برمی گردد. وی گفت: بسیاری از كشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله امارات و عربستان سالهاست از آب دریا به عنوان منبع تامین نیاز خود استفاده می كنند و سالانه میلیاردها مترمكعب آب نمك زدایی شده را به داخل كشورهای خود انتقال می دهند.
عبدالهی افزود: پروژه تصفیه و نمك زدایی و انتقال آب از دریای عمان به استانهای شرقی كشور از این لحاظ نخستین طرح در منطقه دریای عمان و خلیج فارس محسوب نمی شود اما به لحاظ طول خط انتقال نخستین طرح در منطقه می باشد.
خراسان رضوی یكی از بحرانی ترین استانهای كشور به لحاظ افت آبهای زیرزمینی است بطوری كه منابع زیرزمینی این خطه با كسری مخزن یك میلیارد و 200 میلیون مترمكعبی در سال مواجه است. هم اكنون چاهها و منابع زیرزمینی سهم 80 درصدی در تامین آب آشامیدنی استان شش میلیون و 400 هزار نفری خراسان رضوی دارند.
3027/1858