مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بستر ايجاد 450 هزار شغل شد

شيراز - ايرنا- مشاور رئيس جمهوري و دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور گفت: اين مناطق با راهبردي مشترك و بستر ايجاد 450 هزار شغل فراهم كرده اند. مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بستر ايجاد 450 هزار شغل شد

به گزارش ايرنا، مرتضي بانك يكشنبه در جلسه كارگروه رفع موانع توليد استان فارس در منطقه ويژه اقتصادي شيراز افزود: افزون بر يك هزار و 900 واحد در مناطق آزاد با ايجاد280 هزار فرصت شغلي درحال فعاليت است .
وي ادامه داد: يك هزار‌ و 400 واحد نيز در مناطق ويژه اقتصادي و 170 هزار شغل نيز ايجاد كرده اند.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور گفت: برخي از جريان هاي رسانه اي مي خواهند تنها به انتشار اخبار منفي بپردازند و حاضر نيستند كه گشايش هايي كه در‌مناطق ويژه و آزاده ايجاد شده است و شاهد ايجاد اشتغال هستيم را به گوش مردم برسانند.
بانك اظهار داشت: مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري مي توانند نقش به سزايي در توليد و توسعه اقتصاد داشته باشند همچنانكه بر اساس آماري كه اين‌ مناطق منتشر كرده اند 22 ميليارد دلار صادرات از طريق مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور صورت گرفت.
وي اضافه كرد: هفت منطقه آزاد كشور به تنهايي توانسته اند 2 ميليارد دلار صادرات داشته باشند و اين‌در حالي است كه مصرف ارزي اين مناطق نيز كمتر از 2 ‌ميليارد دلاربوده است، اين بدين معنا است كه شاهد سود صادراتي در اين مناطق هستيم.
در اين جلسه به دوره زماني آمار اعلامي اشاره اي نشد.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور گفت: بر اساس قانون مناطق ويژه و آزاد تجاري از ثبت سفارش كالا معاف بودند اما در جهت تخصيص ارز به اين واحد ها و همچنين بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي بايد در سامانه ثبت سفارش اقدام به ثبت سفارش كالا كنند.
مشاور رئيس جمهوري گفت: طي 2 ماه اخير شاهد ثبت سفارش كالا در مناطق آزاد و ويژه بوده ايم كه جمع اين سفارش ها بالغ بر 2 ‌ميليارد دلار است و اين در‌حالي است ‌كه بر اساس تفاهم نامه هايي كه صورت گرفته است تخصيص ارز جداگانه اي براي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در نظر گرفته شده است.
به گفته دبير شوراي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور، كالاهاي گروه اول كه كالاي اساسي هستند، مي توانند از ظرفيت اين مناطق براي واردات به كشور اقدام‌كنند.
منطقه اقتصادي ويژه شيراز در جنوب شرقي شيراز و كيلومتر4 جاده انحرافي نيروگاه سيكل تركيبي واقع شده است.
ع.پ / 2027 / 1339