برق برخي نقاط كلانشهر اهواز قطع مي شود

اهواز - ايرنا- برق برخي نقاط مركزي شهر اهواز به دليل ساماندهي و تغييرات در شبكه برق از شامگاه يكشنبه تا روز بعد قطع مي شود.

مدير روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: در راستاي پايداري، تقويت و بهينه سازي شبكه برق در اهواز، گام نخست اجراي پروژه ساماندهي و تغيير شبكه برق بازار مركزي اهواز از ساعت 23 روز يكشنبه تا 6 صبح روز دوشنبه برق برخي نقاط اهواز قطع مي شود.
عليرضا شكرخدايي ادامه داد:برق حدفاصل خيابان امام خميني (ره) تا خيابان طالقاني و خيابان دكتر شريعتي تا آزادگان اهواز در اين مدت دچار خاموشي مي شود.
به گفته وي همچنين در اين عمليات از حدفاصل خيابان شريعتي تا مسلم و خيابان هاي شهيد كيوان (كاوه) و شهيد غفاري با اعمال خاموشي مقطعي، نسبت به تعويض كليه تجهيزات فرسوده و نصب شبكه جديد برق اقدام خواهد شد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق اهواز نيز چندي پيش با ابراز نگراني از اينكه هرلحظه امكان بروز حوادث مادي و جاني در اثر سقوط پايه و برق گرفتگي در مركز شهراهوازوجود دارد،گفت: پايه هاي برق موجود در اين منطقه داراي ترك بوده و در صورت سقوط يك پايه يا ترانس ساير آنها نيز سقوط مي كنند.
حدود 14 هزار ترانس برق و چهار هزار كيلومتر خط فشار متوسط در كلانشهر اهواز وجود دارد. حدود 580 هزار مشترك برق در اهواز وجود دارد.
9887/ 6037