بارش نزولات آسماني در آذربايجان غربي 104 ميليمتر افزايش يافت

اروميه- ايرنا- مديرعامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي گفت: از ابتداي سال آبي جاري /اول مهر1397/ تا امروز، 186.6 ميليمتر بارش در استان ثبت شده كه 104 ميليمتر بيشتر از مدت مشابه سال آبي گذشته است.

كيومرث دانشجو روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در مدت مشابه سال آبي گذشته 82.4 ميليمتر بارش ثبت شده بود كه امسال اين ميزان 2.2 برابر شده است.
وي اضافه كرد: ميزان بارش نزولات آسماني در سال آبي جاري از رشد 71 درصدي و 78 ميليمتري نسبت به متوسط درازمدت برخوردار است.
وي از ثبت 419 ميليمتر بارش در حوضه آبريز زاب در جنوب آذربايجان غربي خبر داد و بيان كرد: در اين حوضه شاهد سه برابر شدن بارش ها نسبت به سال گذشته و 2 برابر شدن نسبت به متوسط درازمدت هستيم.
وي ادامه داد: در حوضه آبريز درياچه اروميه نيز در سال آبي جاري 184 ميليمتر بارش ثبت شده كه 2.5 برابر سال گذشته بوده و نسبت به ميانگين درازمدت نيز 58 درصد بيشتر است.
مديرعامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي گفت: حوضه آبريز رود ارس كمترين بارش را در سال آبي جاري به خود اختصاص داده و 126 ميليمتر بارش در اين حوضه ثبت شده است.
دانشجو افزود: ميزان بارش در اين حوضه 45 درصد نسبت به مدت مشابه سال آبي گذشته و 88 درصد نسبت به ميانگين درازمدت رشد داشته است.
به گزارش ايرنا، 27 پايگاه ثبت بارش توسط شركت آب منطقه اي در مناطق مختلف آذربايجان غربي راه اندازي شده كه ميزان بارش ها را به صورت روزانه ثبت و گزارش مي كند.
متوسط بارش نزولات آسماني در آذربايجان غربي بين 300 تا 400 ميليمتر در سال است.
سال آبي گذشته بيش از 440 ميليمتر بارش در آذربايجان غربي ثبت شد.
8137/2093

سرخط اخبار استان‌ها