تامين مالي 20 شركت بورسي با ابزار مالي اختيار فروش تبعي

تهران- ايرنا- مديرعامل شركت بورس تهران از تامين مالي بيش از 20 شركت با ابزار اختيار فروش تبعي خبر داد و گفت: در نيمه نخست امسال، دو هزار و 643 ميليارد ريال از اين محل تامين مالي شده ‌است.

به گزارش ايرنا، اوراق اختيار فروش تبعي براي نخستين ‌بار در 25 مرداد سال 91 بر روي سهام شركت پتروشيمي كرمانشاه منتشر و به بازار معرفي شد.
اين اوراق، اختيار فروش تعداد مشخصي از دارايي پايه به 'قيمت اعمال' تعيين شده در 'اطلاعيه عرضه' در تاريخ سررسيد را به خريدار آن مي ‌دهد.
خريدار اوراق اختيار فروش تبعي بايد سهام پايه اوراق را به ‌طور همزمان در اختيار داشته ‌باشد كه در صورت تامين مالي يك شركت يا بنگاه اقتصادي به عنوان عرضه‌ كننده اوراق اختيار فروش تبعي، سرمايه‌ گذار سهام پايه را نيز از عرضه‌ كننده خريداري مي‌ كند كه هر روز به صورت سيستمي، تعداد اوراق تبعي تحت مالكيت سرمايه‌ گذار با مانده سهام شخص مقايسه مي‌ شود.
مجموع تعداد اوراق اختيار فروش تبعي تحت مالكيت هر خريدار در پايان هر روز معاملاتي، حداكثر بايد به تعداد كل دارايي پايه متعلق به وي با رعايت محدوديت‌ هاي معاملاتي باشد؛ در غير اين صورت، اوراق اختيار فروش‌ تبعي مازاد، فاقد اعتبار بوده و مبلغ پرداختي توسط خريدار پس از كسر هزينه ‌هاي مربوطه، به عنوان خسارت به عرضه‌ كننده تعلق مي‌ گيرد.
به گزارش پايگاه خبري شركت بورس تهران، علي صحرايي،مديرعامل اين شركت، ارزش تامين مالي صورت گرفته در بازار اوراق اختيار فروش تبعي در سال گذشته را بيش از دو هزار و 300ميليارد تومان اعلام كرد.
وي گفت: بازار اختيار فروش تبعي از كم هزينه ترين و سريع ترين فرآيند انتشار در مقايسه با ديگر روش هاي تامين مالي برخوردار است.
صحرايي به تامين مالي 295 هزار ميليارد ريالي انواع ابزار معاملاتي در بورس تهران در سال جاري اشاره و هدف اوليه از انتشار اوراق تبعي را حمايت از سهام توسط ناشران و سهامداران عمده شركت‌ ها عنوان كرد.
وي گفت: اوراق اختيار فروش تبعي با آسان سازي فرآيند تامين مالي در بورس، ميزان گرايش شركت‌ ها به بورس براي تامين‌ مالي با بهره‌ گيري از اين روش را افزايش داده است.
«اين بازار علاوه بر تضمين حداقل بازدهي براي سرمايه گذاران و نيز حمايت از سهام پايه و جلوگيري از فشار فروش منجر به خارج نشدن پول از بازار سهام و افزايش نقدشوندگي سهام پذيرفته شده در بورس مي شود.»
به گفته مديرعامل بورس تهران، شركتهاي فعال در بازار سرمايه مي توانند با بهره گيري از ابزار اختيار فروش تبعي روند تامين مالي خود را در مدت زمان كوتاهي به سرانجام برسانند. با بهره گيري از اين ابزار، تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي با هزينه كمتر و در سريع ترين زمان امكان پذير شده و نويد دهنده ارتقاي تامين مالي در سطح بازار سرمايه از نظر نرخ و سرعت دسترسي به منابع مالي است.
وي يادآوري كرد: اوراق اختيار فروش تبعي توانست در سال گذشته، بيش از 18 درصد از سهم كل تامين مالي انجام شده در بورس كه شامل تامين مالي از محل انتشار اوراق بدهي و افزايش سرمايه (از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران) نيز بوده است را به خود اختصاص دهد.
به گزارش ايرنا، در اواخر سال گذشته، انتشار اوراق تبعي با محدوديت‌ هايي همراه شد كه دليل آن وجود ابهاماتي در دستورالعمل مربوطه بود. بنابراين با توجه به اهميت اين ابزار براي بورس تهران، بازنگري دستورالعمل در دستور كار قرار گرفت.
همچنين به دليل برخي ابهامات مطرح شده، طرح انتشار اوراق تبعي با هدف تامين مالي، به طور مجدد در كميته فقهي بورس مطرح شد كه مورد تاييد قرار گرفت و دستورالعمل نهايي پس از بررسي در كميته تدوين مقررات با حضور اركان بازار، در 14 شهريور 97 به تصويب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.
مديرعامل بورس تهران به تصويب دستورالعمل جديد اشاره كرد و گفت: تصويب اين دستورالعمل با عنوان 'دستورالعمل معاملات اوراق اختيار فروش تبعي در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران' با آسان سازي فرآيندهاي اجرايي همانند توثيق خودكار سهام خريداري شده بدون نياز به انجام تشريفات اضافي و سهولت در واگذاري اختيار خريد تبعي توسط سرمايه‌ گذار گام مهمي در راستاي توسعه اين ابزار بوده است.
اقتصام**6984**2022

سرخط اخبار اقتصاد