پروژه سند تحول ديجيتال در پژوهشگاه ارتباطات كليد خورد

تهران - ايرنا - سرپرست پژوهشكده سياست پژوهي و مطالعات راهبردي فاوا از انجام پروژه مشترك تدوين نقشه راه سند تحول ديجيتال با همكاري دانشگاه تهران خبر داد.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، مهندس سيدهاشم مداح حسيني اين پروژه را در راستاي توسعه اقتصاد ديجيتال دانست و افزود: امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات يكي از محورهاي اصلي توسعه اقتصادي است كه بواسطه تغيير يا اصلاح و نوآوري در بخش هاي مختلف موجب بهبود فرايندها و تغييرهاي اقتصادي شده است.
وي افزود: افزايش نوآوري، توسعه كارآفريني، اشتغالزايي، بهبود رفاه عمومي، توسعه بخش خصوصي، از نتايج و ابعاد توسعه اقتصاد ديجيتال است و ليكن اين جريان علاوه بر آثار مثبت در برگيرنده مخاطراتي است كه نيازمند پيش بيني و آماده سازي است.
مداح حسيني ادامه داد: به عنوان مثال در حال حاضر با اين پرسش مواجه هستيم كه كسب و كارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در شكل هاي جديد آن چه تهديدها و فرصت هايي را فراهم مي آورند؟ در اين راستا مسايل اقتصادي، فرهنگي و حقوقي، امنيتي و زيرساخت هاي فني مطرح مي شود كه لازم است مورد بررسي و تحليل قرار گيرند.
سرپرست پژوهشكده سياست پژوهي و مطالعات راهبردي گفت: گرچه 2 ماه از عمر اين پروژه با همكاري دانشگاه تهران مي گذرد اما پيش تر اين موضوع در قالب كلان تر و ذيل عناوين مختلفي در دستور كار پژوهشكده بوده و نتايج آن به صورت گزارش هاي مختلف هر ماه به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ارايه شده است.
به گفته وي دامنه و شدت اثرگذاري فناوري هاي نوين در همه بخش ها و اهميت تحولات ناشي از آن، سوالات مهمي را در اين حوزه ايجاد مي كند كه پاسخ به آن نيازمند مشاركت جمعي شامل كارشناسان، متخصصان مربوطه از بخش دولتي وخصوصي مي باشد. موضوعاتي مانند ابعاد و مفاهيم تحول ديجيتال، اقتصاد ديجيتال، چالش هاي اقتصاد ديجيتال در بخش هاي مختلف، شناسايي توانمندسازها و .... از اين نمونه است كه در اين راستا پژوهشكده اقدام به برگزاري فروم اقتصاد ديجيتال كرده است و تاكنون با استقبال خوبي از سوي خبرگان اين حوزه مواجه بوده است.
علمي **1201 **1440