متخلف اقتصادي در سمنان 321 ميليارد ريال جريمه شد

سمنان - ايرنا - مدير كل تعزيرات حكومتي استان سمنان گفت: متخلف اقتصادي در اين استان در ارتباط با نگهداري كالاي قاچاق لوازم يدكي خودرو 321 ميليارد ريال جريمه شد.

به گزارش ايرنا، رضا محمدي روز يكشنبه به خبرنگاران اظهار داشت: اين پرونده در شهريور 97 به تعزيرات حكومتي گزارش و با توجه به گزارش هاي اوليه كاشف، ارزش تخلف به مبلغ يك هزار ميليارد ريال اعلام شد.
وي بيان كرد: راي لازم براي فرد خاطي پس از ارائه مدارك و مستندات به مراجع قانوني و پس از گذراندن تشريفات قانوني و محرز شدن تخلفش توسط شعبه مربوطه صادر شد.
مدير كل تعزيرات حكومتي استان سمنان خاطرنشان كرد: متخلف اقتصادي به جزاي نقدي به مبلغ 321 ميليارد و 602 ميليون ريال و ضبط بخشي از كالاي قاچاق و استرداد بخشي از كالا به نفع متهم محكوم شد.
به گزارش ايرنا، 742 واحد متخلف اقتصادي در 9 ماه ابتدايي سال 97 در اين استان محكوم شدند و اشخاص خاطي به بيش از 21 ميليارد و 222 ميليون ريال جزاي نقدي و ضبط كالا، معدوم كردن كالا و الزام عرضه كالا در شبكه و درج در پرونده محكوم شده اند.
تعزيرات حكومتي در استان سمنان 17 شعبه ثابت در سه حوزه كالا و ارز، قاچاق و بهداشت و درمان، در شهرستان هاي سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار و در شهرستان هاي مهديشهر، ميامي، آرادان و سرخه، شعبه هاي سيار دارد.
9891/7408