۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۱
کد خبر 83152208
۰ نفر
مهمترين رويدادهاي آمريكاي لاتين در سال 2018

تهران - ايرنا - رويدادهاي سال 2018 آمريكاي لاتين نشان مي دهد كه اين منطقه در سال جديد ميلادي نيز همچنان با يكسري چالش هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مواجه خواهد بود . برخي كارشناسان نگرانند عدم اتخاذ سياست هاي موثر و كارآمد از سوي دولت هاي اين منطقه ، منجر به بروز بي ثباتي هاي گسترده در آينده شود.

*** ونزوئلا؛ تداوم چالش ها و چشم انداز مبهم
مردم ونزوئلا در 2018 يكي از بدترين سال هاي چند دهه اخير را به دليل مواجهه با چالش هاي اقتصادي و اجتماعي شديد تجربه كردند و اين در حالي است كه با توجه به تورم بيش از يك ميليون درصد و كمبود شديد دارو و مواد غذايي نمي توان چشم انداز اميدواركننده اي را براي اين كشور متصور شد.
دولت «نيكلاس مادورو» رئيس جمهوري ونزوئلا، آمريكا را به هدايت يك جنگ اقتصادي عليه كاراكاس متهم كرده است . اين در حالي است كه مخالفان مادورو سوء مديريت وي را عامل برور بحران هاي اقتصادي و اجتماعي در اين كشور مي دانند.
مهاجرت گسترده شهروندان ونزوئلا به كشورهاي همسايه نيز از نكات برجسته تحولات سال گذشته ميلادي در اين كشور بود.
برخي مقامات سازمان ملل پيشتر هشدار دادند كه اگر روند فعلي مهاجرت ونزوئلايي ها ادامه داشته باشد، اين مسئله به بدترين بحران مهاجرت چند دهه اخير آمريكاي لاتين تبديل خواهد شد.
فشارهاي آمريكا و هم پيمانانش به دولت مادورو از طريق اهرم تحريم و فشارهاي ديپلماتيك در حالي همچنان ادامه دارد كه دولت مادورو نيز با طرح هايي از جمله تقويت روابط با هم پيمانانش از جمله روسيه و چين و مقابله با تحريم ها در برابر واشنگتن ايستادگي مي كند.
بايد منتظر تحولات جديد در سال آينده ميلادي در ونزوئلا بود؛ سالي كه براي اين كشور و مردمش با اين شرايط فعلي سخت تر و پيچيده تر خواهد شد.

*** كوبا؛ تداوم تحريم هاي آمريكا و اصلاحات جديد
كوبا در حالي سال 2018 را به پايان رساند كه تحولات جديدي در اين سال حكايت از يك كوباي جديد دارد. تصويب پيش نويس قانون اساسي جديد كوبا در پارلمان و به همه پرسي گذاشتن آن مي تواند اين كشور منطقه آمريكاي لاتين را دستخوش تغييرات جديد كند.
اين پيش نويس موجب تغييرات اساسي در سياستهاي بنيادين كوبا نخواهد شد اما يكسري اصلاحات در اين كشور از جمله به رسميت شناختن املاك و دارايي هاي خصوصي در دستوركار قرار مي گيرد كه نويد بخش دوران جديد در اين كشور خواهد بود.
كوبا و مردمش كه دهه هاست با تحريم هاي شديد آمريكا به شدت تحت فشار بوده اند، همچنان در برابر اين اهرم فشار كاخ سفيد ايستادگي مي كنند و اميدي به برداشته شدن آن ندارند. مقامات كوبا بارها در سال گذشته به شدت از سياست هاي آمريكا در قبال هاوانا انتقاد كردند.
«رائول كاسترو» رئيس جمهوري پيشين كوبا در حالي اجراي سياست هاي جديد را در كوبا كليد زد و تحقق ان را به «ميگل دياز» رئيس جمهوري جديد سپرد كه معتقد بود اين طرح ها بخش ضروري و لازم آينده اين كشور محسوب مي شود .
بخشي از تغييرات بنيادين در كوبا از جمله توسعه بخش خصوصي همچنان در جريان است. مردم كوبا انتظار دارند رئيس جمهوري جديد اين كشور، وضعيت اقتصادي را بهبود بخشد.
كارگران و حقوق بگيران در اين كشور از شرايط پرداختي رضايت ندارند و مي خواهند در دوران جديد كوبا استانداردهاي زندگي و رفاه بهبود يابد.

*** برزيل؛ ظهور دولتي افراطي و بيم و اميدها
بازگشايي بزرگترين پرونده فساد مالي، زنداني شدن لولا داسيلوا، تداوم سطح خشونت ها در برخي مناطق و انتخاب يك رئيس جمهور با رويكرد راست افراطي از جمله مهمترين تحولات سال 2018 برزيل بود.
برزيلي ها در سال گذشته ميلادي شاهد رويدادهاي مهمي در كشورشان بودند كه از جمله برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شكست چپ گراها در برابر راست گراها بود. بررسي فساد مالي گسترده در ميان سياسيون برزيل نيز موجي از نااميدي و خشم در ميان مردم نسبت به مقامات ايجاد كرد كه يكي از پيامدهايش شكست چپ گراها در انتخابات رياست جمهوري بود.
زنداني شدن «لولا داسيلوا» رئيس جمهوري پيشين اين كشور به اتهام فساد مالي نيز جنجال هاي فراواني به همراه داشت. لولا داسيلوا كه از محبوبيت زيادي در برزيل برخوردار بوده معتقد است صدور حكم محكوميتش با انگيزه سياسي بوده و مخالفانش در پشت پرده به دنبال عدم نامزدي دوباره اش در انتخابات رياست جمهوري سال 2018 بودند.
برگزيده شدن «ژاير بولسونارو» راست گرا به عنوان رئيس جمهوري جديد برزيل نيز حواشي فراواني در اين كشور به دنبال داشته است . بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه بولسونارو 'ترامپ برزيل' است و اجراي سياستهاي مشابه رئيس جمهوري آمريكا را در ذهن دارد.
نزديكي بولسونارو به ترامپ و تقويت روابط امريكا و برزيل مي تواند منجر به تحولات جديد در سال 2019 در امريكاي لاتين شود به ويژه اينكه آمريكا براي اعمال فشار به دولت هاي چپ گرا در اين منطقه به حمايت هم پيمانش همچون برزيل نياز دارد.

*** نيكاراگوئه؛ سالي ناآرام و نياز به سياست هاي جديد
در سالي كه گذشت نيكاراگوئه يكي از پرتنش ترين دوران خود را طي چند سال اخير به واسطه اعتراض ها عليه دولت دانيل اورتگا تجربه كرد. اعتراض‌ها در نيكاراگوئه از آوريل 2018 (فروردين 97) و زماني آغاز شد كه دولت طرحي را براي تغيير نظام تامين اجتماعي با هدف تامين كسري بودجه پيشنهاد داد. اين طرح بعدها منتفي شد، اما اعتراض‌ها عليه اورتگا همچنان ادامه يافت.
معترضان خواستار كناره گيري اورتگا از قدرت شده اند اما وي بر ماندن در سمت رياست جمهوري تاكيد كرده است .نهادهاي حقوق بشري دولت دانيل اورتگا را به سركوب خونين معترضان متهم كردند اما وي اين اتهام را رد كرد. سازمان هاي حقوق بشري اعلام كردند كه دست كم 300 نفر از زمان آغاز اين اعتراض هاي ضد دولتي كشته شدند.
اين اعتراض ها سالي خاص را براي نيكاراگوئه رقم زد و كشوري كه پيشتر سالها ثبات سياسي را به خود مي ديد، چالش بي ثباتي را تجربه كرد. اين اعتراض ها در حالي پايان يافت كه به نظر مي رسد مخالفان دولت اورتگا همچون آتش زير خاكستر مي باشند و منتظر جرقه اي براي آغاز دوباره اعتراض هايشان هستند.
به همين دليل دولت اورتگا اعمال اصلاحات در يكسري از سياستهايش را بايد در دستوركار قرار دهد.

***مكزيك؛ اميد به اصلاحات رئيس جمهوري جديد
برگزاري انتخابات رياست جمهوري و چالش مهاجرتي از جمله تحولات مهم اين كشور مهم آمريكاي لاتين در سال 2018 بود.
«آندرس مانوئل لوپز اُوبرادور» چپ گرا نيز در حالي در سال گذشته ميلادي به عنوان رئيس جمهوري جديد مكزيك سوگند ياد كرد كه با چالش هاي جدي از جمله فساد مالي، بي عدالتي، فقر و خشونت گسترده روبرو خواهد بود.
اوبرادور همچنين وعده اصلاحات گسترده در امور انرژي به ويژه خودكفايي در بخش نفت، طرح افزايش توليد نفت اين كشور تا 45 درصد با هدف جلوگيري از واردات امور انرژي را نيز داده است.
انعقاد قرارداد جديد نفتا با آمريكا و كانادا و پيش بيني از افزايش تجارت سه جانبه نيز يكي ديگر از تحولات سال گذشته ميلادي براي مكزيك بود.
چالش ديگر اوبرادور مديريت روابط با آمريكا پس از تنش هاي اخير دو كشور در مورد عبور مهاجران از مكزيك به خاك امريكا خواهد بود.

*** كلمبيا؛ دولت جديد و نگراني از بي ثباتي امنيتي دوباره
«ايوان دوكه» 42 ساله كه جوان ترين رئيس دولت تاريخ كلمبيا محسوب مي شود ؛ در حالي در سال گذشته كار خود را آغاز كرد، كه خود را فردي ميانه رو كه به دنبال ايجاد اتحاد در اين كشور منطقه آمريكاي لاتين است، معرفي كرده است.
اين در حالي است كه در كلمبيا بر سر توافق نامه صلح دولت با گروه شبه نظامي فارك كه به بيش از پنج دهه درگيري خونين پايان داد، همچنان اختلافاتي وجود دارد.
دوكه در شرايطي حساس به عنوان رئيس جمهوري كلمبيا برگزيده شده است. توليد كوكائين در سطح بالايي رو به افزايش بوده و سطح خشونت در سراسر اين كشور نيز به شدت افزايش يافته است.

*** آرژانتين؛ تجربه يك بحران اقتصادي و نگراني ها از آينده
اقتصاد آرژانتين در سالي كه گذشت بحراني را تجربه كرد كه نگراني هايي را در مورد آينده اقتصاد اين كشور ايجاد كرده است . آرژانتين كه يكي از اقتصادهاي مهم آمريكاي لاتين محسوب مي شود ، به دنبال رهايي از بحران مالي ناشي از كاهش ارزش واحد پولي خود با كمك صندوق بين المللي پول بوده است.
اين كشور به عنوان يكي از اقتصادهاي نوظهور جهان اواخر سال گذشته ميلادي با چالش هاي جدي اقتصادي و مالي روبرو شد. كاهش ارزش 'پزو' (واحد پول آرژانتين) در حالي اخيرا تا بيش از 50 درصد رسيده كه دولت براي حل اين معضل سود بانكي را به 60 درصد افزايش داد.
ارزش پزو از ابتداي سال گذشته ميلادي به طور چشمگيري كاهش داشت. در ابتداي سال گذشته ميلادي هر دلار آمريكا با 18 پزو مبادله مي شد.
اين بحران دولت «مائوريسيو مكري» رئيس جمهوري آرژانتين را مجبور كرد از صندوق بين المللي پول درخواست وام كند تا بتوانند مانع از گستردگي آن شود.
برخي كارشناسان معتقدند كه بي ثباتي اقتصادي آرژانتين مي تواند پيامدهاي منفي براي اقتصاد منطقه آمريكاي جنوبي به همراه داشته باشد.

*** نكات مهم سال 2018 آمريكاي لاتين
- آيا آمريكاي لاتين به سوي راست گرا گرايش پيدا كرده؟
يكي از رويدادهاي برجسته سال گذشته امريكاي لاتين اين گمانه زني بود كه آيا سياست هاي چپ گراها رو به افول بوده و راست گراها در حال ظهور هستند.
به نظر مي رسد كه نارضايتي از سياستهاي چپ گراها در برخي كشوراي آمريكاي لاتين مردم اين منطقه را به سوي راست گراها سوق داده است . با توجه به قدرت رسيدن برخي از سياستمداران راست گرا از جمله « ژاير بولسونارو» راست گرا در برزيل و نارضايتي ها از سياست هاي دولت هاي ونزوئلا، نيكاراگوئه و كوبا نشانه هايي از افول رهبران چپ گرا در اين منطقه به چشم مي خورد.

*** تداوم چالش مهاجرت لاتيني ها
چالش جدي ديگر آمريكاي لاتين در سال 2018 مسئله مهاجرت شهروندان لاتيني بوده كه مشكلات فراواني را براي برخي كشورها در اين منطقه ايجاد كرده است .
شمار بسياري از اين شهروندان لاتيني به دنبال سفر به ايالات متحده آمريكا بودند اما دولت ترامپ از زمان به روي كار آمدن قوانين سختگيرانه اي را براي ممانعت از حضور مهاجران در اين كشور اعمال كرده است.
اين اقدام كاخ سفيد منجر به تجمع گسترده مهاجران در يكي از مناطق مرزي مكزيك با آمريكا شد كه شرايط سختي را براي مهاجران ايجاد كرده است .
برخي از رهبران آمريكاي لاتين از جمله رئيس جمهوري جديد مكزيك بر بهبود استانداردهاي زندگي در مناطق ضعيف آمريكاي مركزي و حوزه كارائيب تاكيد كرده اند و گزارش ها از اجراي طرحي براي سرمايه گذاري در اين مناطق با هدف عدم عزيمت مهاجران به كشورهاي ديگر حكايت دارد.

*** مقابله جدي با سطح فزاينده خشونت ها
يكي از مسائل مهم و پيچيده اين منطقه درسال گذشته تداوم سطح خشونتها در برخي كشورها بود كه نگراني هاي جدي را به دنبال داشته است.
خشونت ها در برخي مناطق برزيل و مكزيك به واسطه فعاليت گروههاي تبهكاري و باندهاي توزيع مواد مخدر ناامني جدي را در اين مناطق ايجاد كرده است.
در سال گذشته مقامات تصميم گرفتند از نيروهاي ارتش براي تامين امنيت شهر ريودوژانيرو استفاده كنند و رئيس جمهوري جديد مكزيك نيز اعلام كرده كه طرح هاي جديدي براي بهبود امنيت شهرهاي اين كشور اجرا مي شود.

*** نفوذ روسيه و چين در آمريكاي لاتين و نگراني آمريكا
آمريكاي لاتين كه پيشتر از آن به عنوان حيات خلوت ايالات متحده امريكا ياد مي شد، در سالهاي اخير به منطقه اي براي سرمايه گذاري و نفوذ اقتصادي روسيه و چين تبديل شده كه نگراني جدي مقامات آمريكايي را از اين مسئله به دنبال داشته است.
كاخ سفيد معتقد است روسيه و چين در حال سواستفاده از آمريكاي لاتين در راستاي اجراي اهداف سياسي خود هستند كه در برخي موارد مي تواند مغاير با منافع ملي واشنگتن باشد.
اين مسئله آشكار شده كه آمريكا از فروش تسليحات نظامي روسيه به كشورهاي آمريكاي لاتين و همچنين فعاليت گسترده اقتصادي چين در اين منطقه به شدت نگران هستند.
اين چالش باعث شده تا دولت ترامپ طرح جديدي را براي احياء روابط واشنگتن با كشورهاي امريكاي لاتين در دستور كار قرار دهد.
در سال گذشته شماري از مقامات ارشد آمريكا از جمله وزراي خارجه و دفاع به امريكاي لاتين سفر كرده و با مقامات ارشد چند كشور در راستاي تحكيم روابط مذاكراتي داشته اند.
از جمله استراتژي هاي ترامپ در امريكاي لاتين همراه كردن كشورهاي بيشتر از اين منطقه با سياستهاي آمريكا و مقابله جدي با افزايش نفوذ چين و روسيه بوده است. با توجه به روند فعلي به نظر مي رسد كه آمريكاي لاتين در آينده به منطقه اي براي تقابل ميان آمريكا از يك سو و چين و روسيه در سوي ديگر تبديل شود.

*** رويكردي جديد براي تعامل بيشتر با جامعه جهاني
به نظر مي رسد رهبران امريكاي لاتين در سال 2018 رويكرد جديدي را براي افزايش تعامل در حوزه هاي مختلف با ديگر كشورها جهان و نهادهاي بين المللي داشته اند. اين رهبران به اين نتيجه رسيده اند كه آمريكاي لاتين ديگر نبايد حياط خلوت قدرتهاي جهان بماند و بايد در عرصه بين المللي حرفي براي گفتن داشته باشد. فعاليت مقامات امريكاي لاتين در سال 2018 نشان مي دهد كه كشورهاي اين منطقه به فكر افتاده اند و هر كدام در مسير تعامل هر چه بيشتر با كشورهاي جهان راهبردهاي مشخصي را براي بهبود جايگاه خود در پيش گرفته اند. اين رهبران تلاش خود را براي جذب سرمايه گذاري هاي بيشتر دوچندان كرده اند.
اروپام**9234** 1546
گزارش از اطهر اينانلو