۹ دی ۱۳۹۷،‏ ۹:۰۱
کد خبر: 83151920
T T
۰ نفر
آخرین آمار دانشجویی كشور اعلام شد

تهران - ایرنا - بر اساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، جمعیت دانشجویی كشور در سال تحصیلی 97-96 تعداد 3 میلیون و 616 هزار و 114 نفر اعلام شده است.

به گزارش روز یكشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، بر اساس تازه ترین آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، توزیع دانشجویان در دو بخش دولتی و غیردولتی به این شرح است:
در بخش دولتی، 378 هزار و 8 دانشجو در مقطع كاردانی، یك میلیون و 174 هزار و 995 دانشجو در مقطع كارشناسی، 258 هزار و 169 دانشجو در كارشناسی ارشد، 71 هزار و 609 دانشجو دكتری حرفه ای و 86 هزار و 131 نفر در دكتری تخصصی مشغول به تحصیل هستند.
همچنین در بخش غیردولتی نیز 276 هزار و 433 نفر در مقطع كاردانی، 901 هزار و 366 نفر در كارشناسی، 398 هزار و 117 نفر در كارشناسی ارشد، 16 هزار و 340 نفر در دكتری حرفه ای و 54 هزار و 946 نفر در دكتری تخصصی در حال تحصیل هستند.

**توزیع دانش آموختگان
بر اساس آمار دیگر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، توزیع دانش آموختگان موسسات آموزش عالی به تفكیك دوره تحصیلی در سال تحصیلی 96-95 به این شرح است:
در بخش دولتی، تعداد 111 هزار و 107 دانشجو در مقطع كاردانی، در مقطع كارشناسی 253 هزار و 858 نفر، در مقطع كارشناسی ارشد 51 هزار و 518 نفر، در دكتری حرفه ای 5 هزار و 797 نفر، در دكتری تخصصی 8 هزار و 852 نفر و به طور كلی 431 هزار و 132 نفر دانش آموخته شدند.
در بخش غیردولتی، 62 هزار و 620 دانشجو در مقطع كاردانی، 175 هزار و 894 دانشجو در مقطع كارشناسی، 108 هزار و 430 دانشجو در مقطع كارشناسی ارشد، 315 دانشجو در دوره دكتری حرفه ای و یك هزار و 255 دانشجو در دكتری تخصصی دانش آموخته شده اند.

**9492**1601**

سرخط اخبار علم و آموزش