جلسات كاري در وقت نماز برگزار نشود

خرم آباد -ايرنا- معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري لرستان گفت: از برگزاري و تداوم جلسات كاري در وقت فضيلت نماز بايداجتناب شود.

به گزارش ايرنا گودرز اميري روز شنبه در نامه اي به مديران دستگاههاي اجرايي اعلام كرد: بي ترديد جايگاه اهميت و فضيلت اقامه نماز اول وقت، اين فريضه الهي با تمام ابعاد و ويژگي هاي آدابي و معرفتي به عنوان اصلي ترين اعمال عبادي مومنين در دستور كار صالحان قرار داده است.
در ادامه اين نامه آمده است: نخستين و مهمترين وظيفه اي كه در قبال اين حكم الهي بر حاكمان اسلامي مترتب است اين بوده كه بستر لازم براي انجام اين فريضه فراهم و نسبت به رفع موانع تضييع آن مبادرت شود.
اين نامه مي افزايد: بنابراين مديران شايسته است ترتيبي اتخاذ نمايند به منظور برگزاري هرچه باشكوه نمازجماعت در وقت فضيلت نماز از برگزاري و يا تداوم جلسات كاري اجتناب و با حضور خود و كاركنان تحت مجموعه در اين فريضه الهي شركت كنند.
در ادامه آمده است: با استناد برنامه هاي مصوب سازمان تبليغات اسلامي كشور در زمينه ترويج وتوسعه فرهنگ نماز اختصاص زمان قانوني نماز در وقت فضيلت 20 دقيقه جهت اقامه نماز مي باشد.
7274/6060